Posts Tagged ‘інститут’

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.2

Стаття 3

Кожна із Сторін надає право органам виконавчої влади прикордонних областей та  адміністративно-територіальних одиниць забезпечувати сприятливі умови для збереження та розвитку торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва, виробничої кооперації і інтеграції виробництва, взаємного інвестування відповідно до національного законодавства України та Республіки Молдова, а також чинними двосторонніми договорами.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Коментарів немає


Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.1

Уряд України та Уряд Республіки Молдова, далі “Сторони”,

 • враховуючи добросусідські відносини, що історично склалися, високий ступінь інтегрування економік держав,
 • вважаючи необхідним відновлення порушених взаємовигідних зв”язків, а також те, що їхній розвиток і поглиблення усвідомленні на рівні прикордонних областей та адміністративно-територіальних одиниць,
 • грунтуючись на взаємовигідній заінтересованості у створенні сприятливих умов для розвитку економічних відносин між господарюючими суб’єктами в межах чинних міжурядових угод,

домовились про нижченаведене:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Коментарів немає


ПРОТОКОЛ № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва част.1

5 травня 1998 року, Страсбург

Преамбула

Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями.

 • враховуючи укладення 9 листопада 1995 року Додаткового протоколу до Рамкової конвенції, який стосується правових наслідків діяльності, що здійснюється в рамках транскордонного співробітництва, та правового статусу будь-яких органів співробітництва, створених згідно з угодами про транскордонне співробітництво,
 • враховуючи, що для ефективного виконання своїх завдань територіальні общини або власті поглиблюють співробітництво не тільки із сусідніми властями інших держав (транскордонне співробітництво), але й з іноземними властями, які не є сусідами, але з якими існують спільні інтереси (міжтериторіальне співробітництво), а також що таке співробітництво здійснюється не тільки в рамках транскордонного співробітництва між органами та асоціаціями територіальних общин або властей, але й на двосторонньому рівні.
 • враховуючи Віденську декларацію глав держав і урядів держав-членів (1993 рік), у якій визнається важлива роль Ради Європи у створенні терпимої та процвітаючої Європи через транскордонне співробітництво територіальних общин або властей, відзначаючи, що у галузі міжтериторіального співробітництва документа, порівняного до Рамкової конвенції, не існує, бажаючи забезпечити міжтериторіальне співробітництво міжнародною правовою базою, погодились про таке:

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Коментарів немає


ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями част.3
Стаття 8
 1. Кожна Договірна Сторона під час підписання цього Протоколу або здачі на зберігання ратифікаційної грамоти чи документа про прийняття або затвердження робить заяву про те, чи застосовуватиме вона положення статей 4 і 5, чи тільки однієї з цих статей.
 2. В подальшому така заява можу бути змінена у будь-який час.

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Коментарів немає


ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями част.2
Стаття 3

Угода про транскордонне співробітництво, що укладена територіальними общинами або властями, може передбачати створення органу транскордонного співробітництва, який може мати правосуб”єктність або не мати її. З урахуванням завдань, покладених на такий орган, та положень національного законодавства в угоді зазначається, суб”єктом якого права, державного чи приватного, він є в національних правових системах, до яких належать територіальні общини або власті, що укладають угоду. Read the rest of this entry »

, , , , ,

Коментарів немає


ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями част.1

9 листопада 1995 року, м. Страсбург

Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями (далі “Рамкова конвенція”),

 • підтверджуючи важливість транскордонного співробітництва між територіальними общинами або властями у прикордонних районах,
 • сповнені рішучості вжити подальших заходів для забезпечення транскордонного співробітництва між територіальними общинами або властями,
 • прагнучи полегшити і розвивати транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, що знаходяться у прикордонних районах,
 • визнаючи необхідність приведення Рамкової конвенції у відповідність до існуючої в Європі ситуації,
 • вважаючи за доцільне доповнити Рамкову конвенцію з метою посилення транскордонного співробітництва між територіальними общинами або властями,
 • зважаючи на Європейську хартію місцевого самоврядування,
 • враховуючи Декларацію про транскордонне співробітництво в Європі, яку Комітет міністрів проголосив з нагоди 40-ї річниці Ради Європи і яка, крім іншого, закликає продовжувати вживання заходів для поступового усунення будь-яких перешкод – адміністративних, правових, політичних або психологічних, – що стримують розвиток транскордонних проектів,

погодились про такі додаткові положення:

Read the rest of this entry »

, , , , ,

Коментарів немає


ЄВРОПЕЙСЬКА РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ част3

Стаття 7

Кожна Договірна Сторона піклується про те, щоб зацікавлені територіальні общини або власті були інформовані про засоби діяльності, які їм надаються згідно з цією Конвенцією. Read the rest of this entry »

, , , ,

Коментарів немає


Бачення основних напрямків співробітництва в рамках єврорегіону “Нижній Дунай” на найближчий період

Пропозиції щодо втілення загальних заходів:

Ø  фінансування розробки єдиної стратегії і загального плану розвитку всіх регіонів-членів єврорегіону “Нижній Дунай”;

Ø  визначення і розробка законодавчих актів, які регламентують створення зон вільного підприємництва та вільної економічної зони Галац-Рені-Джурджулешти;

Ø  розробка і затвердження на міжурядовому рівні законодавчого акту, який надаватиме голові єврорегіону і його заступникам право видачі дозволу на перехід через держкордон (в тому числі при відсутності закордонних паспортів, а також із звільненням від сплати держмита) особам, які відповідають за стан прикордонного співробітництва, а також студентам-громадянам України, які навчаються в румунських навчальних закладах та їх батькам; Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Коментарів немає


ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В РАМКАХ ЄВРОРЕГІОНУ “НИЖНІЙ ДУНАЙ” (Погляд з молдовської сторони)

Аналіз соціально – економічного розвитку регіону Кагул

Повіт Кагул розташований в зоні нижнього Пруту, західної рівнини Чорного моря та плато Тігеч. Загальна площа повіту – 2,4 тис. км2, населення – 199300 жителів. Повіт сформований на базі колишніх трьох адміністративно-територіальних районів півдня Республіки Молдова – Кагул, Кантемір та Вулканешти – і поділяється на три одніменних сектори. Read the rest of this entry »

, , , , ,

Коментарів немає


Стратегічні напрямки розвитку співробітництва в рамках єврорегіону “Нижній Дунай”

1.      Вступ

Радою єврорегіону повинні були визначені основні стратегічні завдання на короткостроковий і довгостроковий період. Завдання на короткостроковий період (1-3 роки) повинні передбачити створення бази (з урахуванням місцевих ресурсів і можливостей і при підтримці місцевих політичних лідерів і ділових кіл) для наступного розвитку єврорегіону (на довгостроковій основі). Read the rest of this entry »

, , , , ,

Коментарів немаєSetPageWidth