Archive for Липень, 2009

Бачення основних напрямків співробітництва в рамках єврорегіону “Нижній Дунай” на найближчий період

Пропозиції щодо втілення загальних заходів:

Ø  фінансування розробки єдиної стратегії і загального плану розвитку всіх регіонів-членів єврорегіону “Нижній Дунай”;

Ø  визначення і розробка законодавчих актів, які регламентують створення зон вільного підприємництва та вільної економічної зони Галац-Рені-Джурджулешти;

Ø  розробка і затвердження на міжурядовому рівні законодавчого акту, який надаватиме голові єврорегіону і його заступникам право видачі дозволу на перехід через держкордон (в тому числі при відсутності закордонних паспортів, а також із звільненням від сплати держмита) особам, які відповідають за стан прикордонного співробітництва, а також студентам-громадянам України, які навчаються в румунських навчальних закладах та їх батькам; Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Кометарів немає


ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В РАМКАХ ЄВРОРЕГІОНУ “НИЖНІЙ ДУНАЙ” (Погляд з молдовської сторони)

Аналіз соціально - економічного розвитку регіону Кагул

Повіт Кагул розташований в зоні нижнього Пруту, західної рівнини Чорного моря та плато Тігеч. Загальна площа повіту - 2,4 тис. км2, населення - 199300 жителів. Повіт сформований на базі колишніх трьох адміністративно-територіальних районів півдня Республіки Молдова - Кагул, Кантемір та Вулканешти - і поділяється на три одніменних сектори. Read the rest of this entry »

, , , , ,

Кометарів немає


Стратегічні напрямки розвитку співробітництва в рамках єврорегіону “Нижній Дунай”

1.      Вступ

Радою єврорегіону повинні були визначені основні стратегічні завдання на короткостроковий і довгостроковий період. Завдання на короткостроковий період (1-3 роки) повинні передбачити створення бази (з урахуванням місцевих ресурсів і можливостей і при підтримці місцевих політичних лідерів і ділових кіл) для наступного розвитку єврорегіону (на довгостроковій основі). Read the rest of this entry »

, , , , ,

Кометарів немає


Оцінка потенціалу розвитку румунської частини єврорегіону “Нижній Дунай” (Аналіз SWOT регіону)

Аналіз SWOT регіону

“Сильні сторони”

Населення

  • Показники чисельності міського населення в двох із трьох повітів (Галац і Бреїла) вищі середніх по країні, що свідчить про потенціал трудових ресурсів (міське населення має більш високу професійну підготовку).

Промисловість

  • Основна питома вага в промисловості, будівництві та торгівлі належить малим і середнім підприємствам (більша частина з яких діють у сфері торгівлі);
  • У зоні діють три вільні економічні зони з шести в Румунії. Також необхідно відзначити, що прибуткова діяльність зареєстрована тільки в ВЭЗ м. Бреїла (дані за 1997 рік);
  • Частка промисловості в ВВП - 30.5%;
  • Державні підприємства проходять через етап реструктуризації. Read the rest of this entry »

, , , ,

Кометарів немає


Оцінка потенціалу розвитку румунської частини єврорегіону “Нижній Дунай” (Висновки)

Аналіз показників загального стану справ у повітах Румунії - членах єврорегіону “Нижній Дунай” - вказує на те, що вони відповідають середнім національним показникам. В той же час для румунської частини єврорегіону характерна велика відмінність між міськими і сільськими зонами. Основна економічна діяльність сконцентрована на “полюсі” Бреїла - Галац. Недостатньо розвинені зв’язки між Добруджею та іншою частиною країни, проблеми екологічного характеру є “слабкими” місцями румунської частини єврорегіону. Відзначені також і великі відмінності стосовно рівня використання трудових ресурсів у достатньо економічно розвинених повітах Бреїла і Галац і недостатньо розвиненою зоною повіту Тульча. Read the rest of this entry »

, , , ,

Кометарів немає


Оцінка потенціалу розвитку румунської частини єврорегіону “Нижній Дунай” (част.2)

Основні галузі і підприємства

Гірничодобувна промисловість:

- природний газ і нафта в повітах Бреїла і Галац видобувається автономними підприємствами, ряд з яких знаходяться на стадії реорганізації.

Металургійна промисловість:

Галацький металургійний комбінат SIDEX S. A. в 1998 році виробив 55.6% сталі, 55% сталепрокату і 90.4% листової сталі холодного прокату від загального обсягу, що випускається в цілому по країні. Продукція комбінату використовується як сировина на 60% румунських підприємствах і в 14 країнах, в т. ч.: Японії, Італії, Великобританії, Німеччині, Китаї. Комбінат є найбільшим підприємством Європи. Кількість працюючих - 30 000 чоловік. Read the rest of this entry »

, , , , ,

Кометарів немає


Оцінка потенціалу розвитку румунської частини єврорегіону “Нижній Дунай”

Територія

До складу Румунської частини єврорегіону “Нижній Дунай” входять три повіти: Бреїла, Галац і Тульча. Зазначені повіти є адміністративно-територіальними одиницями із своєю адміністративною структурою.

На повітовому рівні місцеві влади представлені повітовими радами і місцевими муніципальними, міськими, сільськими радами, до складу яких входять депутати, що обираються на 4 роки.

Загальна площа румунської сторони єврорегіону “Нижній Дунай” складає 17 730 кв. км., що складає 7,5% від загальної площі країни. В північній частині румунські регіони межують з повітами Васлуй і Вранчеа, на заході - з повітом Бакеу, на півдні - з  повітами Іаломица і Констанца, в північно-східній частині з Україною і Республікою Молдова і на сході - з прибережною частиною Чорного Моря.

В історичному плані даний регіон включає території що належали раніше історичним провінціям Північної Молдови, Південної Мунтенії і Східної Добруджи.

З географічних територій відзначені Дельта Дунаю, прибережна зона Чорного Моря, рівнина Берегана і Плато Молдови. Read the rest of this entry »

, , , ,

Кометарів немає


Єврорегіон “Верхній Прут” у контектсті транскордонного співробітництва

Об’єднання Європи спричиняє актуалізацію проблем інтеграції і співробітництва для тих країн, котрі тільки включаються у роботу загальноєвропейських структур. На етапі пошуку Україною, Молдовою і Румунією гідного місця в системі загальноєвропейського господарювання особливої ролі набуває транскордонне співробітництво, покликане сприяти не лише налагодженню більш тісних відносин між сусідами, поновленню втрачених позицій на ринках сусідніх держав, а й підняттю зовнішніх економічних взаємин на новий рівень. Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

Кометарів немає


UNIDO та OECD

Транскордонний характер таких проектів є гарантією підвищення стабільності в цих регіонах; він покращує стан європейської безпеки в цілому. Тому розбудова єврорегіонів викликає значний інтерес і в таких впливових міжнародних політичних органів як Рада Єврорпи, НАТО, ОБСЄ, і у економічно спрямованих UNIDO та OECD. Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Кометарів немає


Схема реалізації проекту ECOPROFIT

Прикладом такої співпраці можуть стати ре­зультати українсько-австрійсько-румунського проекту “ECOPROFIT” програми прикор­донного співробітництва TACIS/PHARE [10]. Назва проекту запозичена від аудитно-кон­салтінгової системи, розробленої у м. Грац (Австрія) за програмою UNIDO/UNEP “Cleaner Production”, і відбиває одразу ж дві її сутності ¾ екологічну і економічну. Суть проекту полягає у спільному відпрацюванні на групі підприємств лісодеревообробного комплексу регіону одночасного застосування системи “ECOPROFIT”, вимог стандартів ISO 14000 управління станом довкілля, вже прийнятих як державні стандарти України (ДСТУ), та нової групи міждержаних стандартів СНД ГОСТ 17.9… (ДСТУ 2195-99, ДСТУ 3910-99 і ДСТУ 3910-99) управління поводженням з відходами [11]. Read the rest of this entry »

, , , ,

Кометарів немаєSetPageWidth