Archive for the ‘Про Київський Центр’ Category

Наша Адреса

Kиївський Центр Інституту Схід-Захід
вул. Сагайдачного 8, кв. 12 (2-й поверх)
04070 Київ, Україна
Teл.: 38044 -416-70-10, 416-70-20, 416-70-30
Факс: 38044-416-73-06
E-mail: kyiv@iews.org

,

Кометарів немає


Організаційна структура

Максименко Сергій, Директор Київського центру, Керівник проекту “Розвиток громад і регіонів України”
smaksymenko@iews.org

Живий Віталій, Головний бухгалтер
vzhyvyi@iews.org

Крижанівська Оксана, Секретар
okryzhanivska@iews.org

Михальнюк Тарас, Науковий співробітник
tmykhalniuk@iews.org

Санжаровський Ігор, Експерт проекту “Розвиток громад і регіонів України”
isanzharovsky@iews.org

Солоненко Ірина, Керівник проекту Вплив розширення Європейського Союзу
на відносини України з центральноєвропейськими сусідами”
isolonenko@iews.org

Третяк Юрій, Керівник проекту “Мережа підтримки Асоціації агентств регіонального розвитку”
ytretyak@iews.org

Чубарай Тетяна, Помічник директора з адміністративних питань
tchubaray@iews.org

,

Кометарів немає


Огляд Діяльності

Інститут Схід-Захід (ІСЗ) - це незалежна європейсько-американська громадська організація, заснована у 1981 році. Метою Інституту є вивчення і здійснення позитивного впливу на економічний, політичний і соціальний розвиток посткомуністичних країн Центральної і Південно-Східної Європи, Росії і Євразії. Персонал Інституту налічує близько 100 працівників, які працюють в інститутських центрах у Нью-Йорку, Празі, Києві, Москві, Бєлграді і Брюсселі.
Read the rest of this entry »

,

Кометарів немає


Цілі в Україні
  • Сприяння розбудові і консолідації демократичних і про-ринкових сил у суспільстві;
  • Підтримка європейської інтеграції України;
  • Зміцнення взаємин України з сусідніми країнами.

,

Кометарів немаєSetPageWidth