ІНСТИТУТ СХІД-ЗАХІД » Проекти https://ewi.org.ua Tue, 02 Mar 2010 15:30:04 +0000 http://wordpress.org/?v=2.7 en hourly 1 Мережа підтримки національної асоціації агенцій регіонального розвитку https://ewi.org.ua/merezha-pidtrymky-natsionalnoji-asotsiatsiji-ahentsij-rehionalnoho-rozvytku/ https://ewi.org.ua/merezha-pidtrymky-natsionalnoji-asotsiatsiji-ahentsij-rehionalnoho-rozvytku/#comments Fri, 06 Feb 2009 12:10:27 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=40 Проект “Мережа підтримки Національної Асоціації Агентств Регіонального Розвитку” (НААРР) – 18 місячний проект, який здійснюється у Києві і областях східної України. Мета проекту полягає у зміцненні спроможності НААРР і її членів забезпечувати сталий регіональний розвиток в Україні. З канадського боку проект здійснюється Канадським центром Інституту Схід-Захід у Центрі Глобальних Досліджень при Університеті Вікторії (Канадський центр ІСЗ). З українського боку проект – Київським центром Інституту Схід-Захід (Київський центр ІСЗ). НААРР і її члени виступають прямими бенефіціарами проекту.

Для досягнення поставлених цілей, проект розбито на чотири частини: 1) стратегічне планування для НААРР; 2) розвиток людських ресурсів для НААРР; 3) зміцнення партнерств і поширення “кращих практик” у реформуванні регіональної політики; і , 4) управління проектом. Очікувані продукти цієї діяльності включають: 1) стратегічний план, який визначатиме діяльність НААРР; 2) вдосконалені людські ресурси Асоціації по наступних напрямках (стратегічне планування, розвиток бізнесу, вироблення методик регіонального розвитку і впровадження регіональних реформ, муніципальні запозичення, участь громадськості), 3) зміцнені зв’язки і партнерство між Асоціацією, агентствами регіонального розвитку і органами місцевої влади, і 4) інструменти і методи виявлення, розвитку, поширення та впровадження у життя “кращих практик” в регіональному розвитку для країн на перехідному етапі розвитку. (такі як: Комунікативний план НААРР, результати семінарів, публікації, інше).

АРР є репрезентативними організаціями, до складу яких входять бізнесові і неурядові організації, зацікавленні у регіональному економічному розвитку. На регіональному рівні влади в Україні не звикли консультуватися із такими суб’єктами регіонального розвитку як АРР у виробленні і реалізації стратегії регіонального розвитку. Як наслідок, урядові регіональні програми не враховують потреби ключових регіональних суб’єктів, результатом чого є недостатня підтримка від цих суб’єктів і, таким чином, неадекватне і непросте виконання регіональних стратегій.

Указ Президента України, яким було схвалено Концепцію державної регіональної політики від 25 травня 2001 року визнав агентства регіонального розвитку ключовими співрозмовниками для регіональних органів влади у виробленні планів регіонального економічного розвитку. З метою підготовки до цього завдання, минулого року агентствами регіонального розвитку було створено НААРР.  Запропонований проект посприяє НААРР: підтримати існуючі і створити нові АРР; 2) у навчанні АРР співпрацювати з місцевими органами влади і громадськістю; 3) сприяти розвитку малого і середнього підприємництва і громадських організацій.; 4) підтримати реформу регіонального розвитку; і 5) обмінюватись інформацією із “кращих практик” регіонального розвитку.

ОПИС ПРОЕКТУ

Мета проекту полягає у зміцненні Національної Асоціації Агентств Регіонального Розвитку (НААРР) і її членів у забезпеченні сталого економічного розвитку в Україні. Членами НААРР є Агентства Регіонального Розвитку (АРР) із 17 областей України. АРР є автономними організаціями, до складу яких входять переважно українські громадські організації і бізнеси. НААРР, як центральний орган, який об’єднує АРР, є ключовою організацією із забезпечення комунікацій, координації і партнерства між АРР. Очікується, що до закінчення цього проекту, НААРР буде у змозі досягнути поставлені перед собою цілі, а саме:

 • сприяти підтримці існуючих і створенню нових АРР, як організацій, які заохочують нових членів і представляють їх інтереси;
 • консультувати АРР як працювати з органами місцевої влади і громадськістю;
 • підтримувати реформу регіональної політики;
 • сприяти розвитку малого і середнього підприємництва і громадських організацій;
 • розробляти консультативні погодження і партнерські протоколи з урядовими інституціями, таким чином роблячи свій внесок у розвиток і здійснення регіональної політики, сприяння відповідальності органів влади та прозорості її дій і заохочення зовнішніх інвестицій;
 • координувати обмін інформацією між АРР із “кращих практик” у цих галузях.

Цілі проекту і продукти/результати

Ціль проекту: сприяти ефективному управлінню в підтримку сталого регіонального розвитку в Україні, сприяючи соціальному благоустрою у всіх регіонах України через пожвавлений економічний розвиток і в умовах здорової екології.

Очікуваний вплив:

 • Ефективне управління: покращена здатність формулювання політики регіонального розвитку та прозоре її впровадження
 • Регіональний розвиток: регіони та громади України економічно диверсифіковані

Завдання проекту: Сприяти зміцненню інституційної спроможності НААРР та її членів забезпечувати сталий регіональний розвиток в Україні.

Очікувані результати:

 • Національна асоціація агенцій регіонального розвитку (НААРР), яка ефективно сприяє регіональному розвитку і є ініціатором та одним із рушіїв вироблення політики регіонального розвитку і її впровадження серед центральних органів влади, бізнесу, академічних і неприбуткових організацій
 • Агентства регіонального розвитку члени Асоціації, які є ключовими акторами процесів регіонального розвитку у відповідних регіонах, є самодостатніми, і які впроваджують та сприяють формуванню “кращих практик” регіонального розвитку, використовуючи відповідний як внутрішній так і зовнішній досвід.

Очікувані продукти:

 • Стратегічний план розвитку НААРР.
 • Вдосконалені людські ресурси Асоціації по наступних напрямках (стратегічне планування, розвиток бізнесу, вироблення методик регіонального розвитку і впровадження регіональних реформ, муніципальні запозичення, участь громадськості, і інші)
 • Зміцнені зв’язки і партнерство між Асоціацією, агентствами регіонального розвитку і органами місцевої влади.
 • Інструменти і методи виявлення, розвитку, поширення та впровадження у життя “кращих практик” регіонального розвитку.

Передісторія і обгрунтування

Однією з ключових перешкод на шляху реформування і розвитку України було існуюче домінування централізованого управління у прийнятті рішень. Проте, зараз існує значне розуміння і усвідомлення потреби працювати з метою досягнення сучасної регіональної політики, яка базується на основних європейських принципах партнерства, децентралізації, програмування і концентрації. У травні 2001 року, вікно можливості для потужного і ефективного регіонального розвитку України відкрилось із підписанням Президентського Указу із питань регіональної політики, в якому викладено основні принципи і підходи, що застосовуватимуться до регіональної політики і розвитку. Указ дає змогу, що багато експертів в країні бачать як найкращу можливість протягом минулих десяти років, розвинути міцні інституції і партнерства у підтримку ефективного розвитку регіонів України.

Агентства регіонального розвитку (АРР) виникли в Україні в середині 1990-их. Їх статус і ефективність поступово покращувались з часу прийняття Конституції в 1996 році і Закону про місцеве самоврядування в 1997 році. Указ Президента 2001 року визначає АРР як потенційних партнерів і підтримує участь АРР у розробці стратегій регіонального розвитку. Регіональні органи влади заохочуються до консультацій із АРР, але працюватимуть лише з тими з них, які демонструють достатню організаційну спроможність. Цієї спроможності у багатьох випадках сьогодні бракує.

Сьогодні, АРР існують у кожному обласному центрі, а також у багатьох малих містах. Більшість з них було засновано як автономні, громадські організації. Перше АРР було створено в Запоріжжі у 1993 році, а більшість АРР існуючих сьогодні створені між 1996 і 1999 роками. Вони сильно відрізняються одне від одного у своїй організаційній спроможності. У більшості випадків, АРР були ініційовані групами людей із малого бізнесу і громадських організацій, які бачили потребу організувати себе з метою ефективнішого розвитку своєї громади через ширше залучення у процес формування регіональної політики і здійснення регіонального розвитку. У багатьох випадках ці АРР отримували підтримку від місцевих органів влади і/чи бізнесів – вияв значимості АРР поряд із багатьма іншими місцевими та регіональними організаціями.

У квітні 2001 року, кілька провідних українських АРР сформували асоціацію – Національну асоціацію агентств регіонального розвитку (НААРР). АРР із двадцяти чотирьох областей на даний момент представлено у НААРР. Асоціація є парасольковою організацією із наступною місією:

 • сприяти і підтримувати обміну досвідом між агентствами, з метою поширення успішних прикладів реформ і розбудови інституційної спроможності для подальших реформ;
 • сприяти ініціативам співпраці між людьми і інституціями, які працюють над регіональним розвитком; та
 • створювати і здійснювати регіональну політику у співпраці з урядовими інституціями, з метою забезпечення відповідальності та прозорості у органах влади; та
 • сприяти притоку іноземних інвестицій у регіони.

НААРР визначила наступні три площини потреб організаційного розвитку: 1) стратегічне планування організації; 2) розвиток людських ресурсів у таких галузях як інвестиційна політика, вироблення стратегій, муніципальні запозичення, реструктуризація муніципального господарства, громадська усвідомленість і механізми залучення громадськості; і, 3) зміцнення комунікацій між організаціями членами і суб’єктами регіонального розвитку.

Джерело фінансування: Канадська агенція міжнародного розвитку

Події:

1. Семінар - тренінг “Механізми розробки та

реалізації   стратегій регіонального та місцевого

розвитку. Роль АРР (ААРРУ)”, 3-4лютого 2003 року,

м.Славутич

2. Навчальний семінар “Методи і форми підвищення

інноваційного потенціалу території: роль ААРРУ і

АРР ” м. Полтава, 19-21 березня 2003 року

3. Навчальний семінар “Роль агенств регіонального

розвитку (ААРРУ) у стимулюванні  розвитку

туризму” Яремче, 22-24 квітня 2003 р.

4. Навчальний семінар “Результативне управління:

професійний менеджмент, цілеспрямовуюче

лідерство, ефективні комунікації”Київ,

5-6 червня 2003 р.

Керівник проекту - п. Юрій Третяк (ytretyak@iews.org ).

Співдиректор проекту - п. Дерек Фрейзер (fraserd@uvic.ca )

]]>
https://ewi.org.ua/merezha-pidtrymky-natsionalnoji-asotsiatsiji-ahentsij-rehionalnoho-rozvytku/feed/
Вплив розширення європейського союзу на відносини України з центрально- європейськими сусідами https://ewi.org.ua/vplyv-rozshyrennya-jevropejskoho-soyuzu-na-vidnosyny-ukrajiny-z-tsentralno-jevropejskymy-susidamy/ https://ewi.org.ua/vplyv-rozshyrennya-jevropejskoho-soyuzu-na-vidnosyny-ukrajiny-z-tsentralno-jevropejskymy-susidamy/#comments Fri, 06 Feb 2009 12:04:27 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=37 Короткий опис проекту

Проект “Вплив розширення Європейського Союзу на відносини України з центральноєвропейськими сусідами” був започаткований Київським Центром Інституту Схід-Захід як реакція на завершення процесу розширення ЄС на схід і відповідно вступу країн Центрально-Східної Європи до об’єднання. Шляхом проведення комплексного дослідження проект має на меті запропонувати нову інформацію та глибокий аналіз, на основі яких зацікавлені сторони (різна аудиторія з України, країн, що вступають до ЄС та самого ЄС)  зможуть отримати всебічне розуміння нової ситуації, замість того, щоб робити припущення, які базуються на загальних спостереженнях. Проект також запропонує конкретні рекомендації урядам України, країн-членів ЄС і країн, що межують з Україною, керівним інституціям ЄС, а також громадським організаціям, бізнес-аудиторії та донорським організаціям, що працюють в Україні.

З цією метою проект проведе три дослідження, які торкнуться широкого кола питань, починаючи з загальних перспектив співпраці між Україною та розширеним ЄС і закінчуючи питаннями торгівельної та економічної співпраці, людськими контактами і транскордонним співробітництвом між Україною та країнами, що вступають до ЄС, проблемами оснащення та охорони Українських кордонів в контексті розширення ЄС і співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ.

У кінцевому результаті проект має на меті допомогти політикам та основним представникам громадянського суспільства в Україні, країнах, що вступають до ЄС та самому ЄС прийняти рішення і розробити політичні інструменти, що допоможуть мінімізувати потенційно негативні наслідки розширення ЄС і отримати максимальну користь від позитивних наслідків процесу. Проект також зробить внесок у поглиблення взаєморозуміння і співпраці між сторонами (як на найвищому політичному рівні, так і на рівні громадських організацій, бізнес контактів та контактів між звичайними громадянами).

]]>
https://ewi.org.ua/vplyv-rozshyrennya-jevropejskoho-soyuzu-na-vidnosyny-ukrajiny-z-tsentralno-jevropejskymy-susidamy/feed/
Розвиток відносин України з Європейським союзом https://ewi.org.ua/rozvytok-vidnosyn-ukrajiny-z-evropejskym-soyuzom/ https://ewi.org.ua/rozvytok-vidnosyn-ukrajiny-z-evropejskym-soyuzom/#comments Fri, 06 Feb 2009 12:00:39 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=34 Форум Інституту Схід-Захід по Україні

Форум Інстиуту Схід-Захід по Україні - це серія неформальних зустрічей між вибраними представниками України та Європейського Союзу з метою обговорення прогресу перебігу реформ в Україні та проблем, які виникають у звязку з втіленням їх в життя та з метою визначення шляхів покращення відносин Україна- ЄС. Зустрічі проводяться двічі на рік за декілька місяців до того як в ЄС відбувається зміна країни, яка головує в організації.

Головна ціль форумів полягає в сприянню проведенню реформ в Україні та покращенню відносин між Україною та Європейським Союзом. Завдання форумів Інституту Схід-Захід по Україні:

1. сприяти поширенню інформації про Україну серед членів ЄС

2. сприяти кращому розумінню з боку ЄС перехідного процесу в Україні, її досягнень та проблем, які необхідно вирішувати

3. допомагати ЄС в проведенні ефективної політики щодо України

4. сприяти налагодженню контактів між Україною та ЄС на всіх рівнях

5. інформувати українських учасників про європейські принципи, цінності та підходи, й заохочувати їх до підтримки реформ в Україні

Очолює форум Інституту Схід-Захід по Україні п. Мартті Ахтісаарі, співголова Ради директорів Інституту та колишній президент Фінляндії. Учасниками даних зустрічей є офіційні особи, як з боку українського уряду, так і Європейської Комісії, посли держав- членів ЄС в Брюселі, члени Європейського парламенту та Верховної Ради України, та представники різноманітних українських та розташованих в Брюселі неурядових організацій. Також серед учасників є представники місцевих та регіональних органів управління, бізнесових кіл, та представники українських та європейських засобів масової інформації.

]]>
https://ewi.org.ua/rozvytok-vidnosyn-ukrajiny-z-evropejskym-soyuzom/feed/
Чорноморський регіон - стратегія співробітництва https://ewi.org.ua/chornomorskyj-rehion-stratehiya-spivrobitnytstva/ https://ewi.org.ua/chornomorskyj-rehion-stratehiya-spivrobitnytstva/#comments Fri, 06 Feb 2009 11:57:15 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=32 РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ І БЕЗПЕКИ

Усвідомлюючи стратегічну вагу Чорноморського регіону та складність політичних проблем і питань безпеки, перед необхідністю вирішення яких опинились держави регіону, Інститут Схід-Захід, за сприяння та фінансової підтримки Корпорації Карнегі, Нью-Йорк, з 1 липня 2000 року започаткував дворічний проект –  Чорноморський регіон – стратегія співробітництва (ЧРСС).

ЧРСС реалізовувався у формі регулярних зустрічей Форуму Стратегічного Розвитку Чорноморського Регіону (ФСРЧР) з метою провадження неофіційного та відкритого діалогу з різноманітних політичних питань та питань безпеки, які заважають розвитку Чорноморського регіону. Такий підхід був спрямований на те, щоб допомогти Чорноморським державам провести обговорення питаннь безпеки та політичних проблеми, що викликають спільну стурбованість.

ФСРЧР об’єднував представників причорноморських держав, міжнародних організацій та регіональних інституцій. Метою ФСРЧР, як такого, стало визначення перепон, які стоять на шляху розвитку регіональної співробітництва та встановлення безпеки, а також пошук можливостей та практичних механізмів для подолання цих перешкод й посилення стабільності в регіоні.

Протягом двох років ІСЗ провів сім зустрічей по програмі ЧРСС в різних державах Чорноморського регіону. Після кожного з засідань ФСРЧР опубліковано й широко розповсюджено звіти про зустріч, та короткі заключні документи у формі рекомендаційних матеріалів.

Проектом також передбачена публікація наукового доробку прикладного характеру з питань безпеки та співробітництва у Чорноморському регіоні, вихід в світ якої заплановано на весну 2003 року..

Джерело фінансування: Корпорація Карнегі, Нью-Йорк

Події:

1.  Перша зустріч ФСРЧР “Чорноморський регіон - стратегія співробітництва: розвиток співпраці та забезпечення стабільності і безпеки” відбулася 16-17 жовтня 2000 року в Бухаресті, Румунія, й передувала засіданню ЧЕС на міністерському рівні. Головною темою зустрічі стало обговорення шляхів налагодження співробітництва між державами в контексті забезпечення стабільності та безпеки в Чорноморському регіоні. Інститут Схід-Захід розглядає даний форум як визначальний, оскільки на ньому було запропоновано теми для обговорення протягом наступних засідань ФСРЧР й прийнято рекомендацій по розгляду окремих проблем, які постають перед безпекою в Чорноморському регіоні. Ці рекомендації внесені в доповідь по результатам конференції.

2.   Друге засідання ФСРЧР “Безпека в Чорноморському регіоні: проблема енергоресурсів” відбулося 17 лютого 2001 року в Баку, Азербайджані. Під час засідання обговорювалися проблеми безпеки в регіоні, пов’язані з питанням транспортування нафти та газу, а також було підняте питання про шляхи налагодження міждержавного співробітництва в даній сфері.

3.   Третя зустріч ФСРЧР “Попередження, врегулювання та вирішення конфліктів у Чорноморському регіоні” пройшла в Софії, Болгарії 16-17 березня 2001 року. Учасники зустрічі надали оцінку як призупиненим, так і діючим конфліктам у Чорноморському регіоні, а також торкнулися питання сучасних європейських підходів щодо розв’язання конфліктів та питання регіональних сил і перехрещення національних інтересів різних держав у Чорноморському регіоні.

4.   Четвертий Форум СРЧР “Процеси демократизації в державах Чорноморського регіону: відносини між цивільними і військовими та проблема проведення військової реформи” відбувся в Анкарі, Туреччині 15-16 червня 2001 року. Під час форуму було обговорено питання впливу політики Європейського Союзу в сфері безпеки та оборони на ситуацію в даних сферах у всіх державах Європи. Учасники зустрічі також розглянули питання західних стандартів щодо цивільно-військових відносин і проблеми пов’язані з проведенням військової реформи в більшості держав Чорноморського регіону.

5.   П’ята зустріч ФСРЧР “Нові загрози безпеці Чорноморського регіону” відбулася в Афінах, Греція, 27-29 листопада 2001 року. Головною темою зустрічі стало обговорення нових загроз безпеці й вплив їх на загальну ситуацію політичну в Чорноморському регіоні. Серед інших, на даній зустрічі піднімалися питання боротьби з незаконним перевезенням наркотиків та зброї, незаконною імміграцією та тероризмом.

6.   Шоста зустріч ФСРЧР “Безпека і стабільність в Чорноморському регіоні – військовий вимір та загальна ситуація” відбулася 28 лютого – 2 березня 2002 року в Києві. Її метою було обговорення питання взаємовідносин між основними військовими силами, які діють в Чорноморському регіоні, а також питання ефективності та подальшого розвитку і вдосконалення заходів по зміцненню довіри між державами регіону.

7.   Заключна зустріч ФСРЧР “Нові можливості для Чорноморського регіону” відбулася 15-16 листопада 2002 року в Стамбулі, Туреччина. Завданням її стало підсумувати всі основні здобутки, одержані протягом форумів СРЧР.

З питаннями щодо даного проекту просими звертатися до наукового співробітрника Інституту - п. Тараса Михальнюка ( tmykhalniuk@iews.org  ).

]]>
https://ewi.org.ua/chornomorskyj-rehion-stratehiya-spivrobitnytstva/feed/
Український регіональний вісник (УРВ) https://ewi.org.ua/ukrajinskyj-rehionalnyj-visnyk-urv/ https://ewi.org.ua/ukrajinskyj-rehionalnyj-visnyk-urv/#comments Fri, 06 Feb 2009 11:47:05 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=29 На переконання Інституту Схід-Захід економічний розвиток і благоустрій України є неможливими без ефективної децентралізації влади, розвитку громадянського суспільства, сталого регіонального розвитку і ефективного самоврядування. З метою сприяння ефективній децентралізації влади, стабільному регіональному розвиткові та розвиткові місцевого самоврядування в Україні з врахуванням відповідних європейських принципів і досвіду Київський Центр Інституту Схід-Захід започаткував влітку 2000 року проект Український Регіональний Вісник (УРВ). Перше число УРВ вийшло 15 серпня 2000 року.

Український Регіональний Вісник – це незалежний інформаційно-аналітичний бюлетень про регіони України та регіональну політику, що виходить двічі на місяць і розповсюджується у друкованій та електронній версіях. УРВ висвітлює тенденції і зміни в політичному та соціально-економічному житті українських регіонів (областей), стосунки між центром та регіонами, розвиток міжрегіональних зв’язків, нові принципи місцевого самоврядування, міжнародну та прикордонну співпрацю українських регіонів, а також подає аналіз регіональної політики України і країн Східно-Центральної Європи. УРВ має на меті заповнити прогалину в об’єктивній і неупередженій інформації про справжню ситуацію на місцях і сприяти поширенню в Україні новітніх європейських стандартів і принципів регіонального розвитку та місцевого самоврядування.

За період роботи проекту Український Регіональний Вісник перетворився на високопрофесійний незалежний бюлетень, який висвітлює теми і питання, що активно дискутуються в суспільстві. УРВ став трибуною для обміну інформації, думок і підходів серед політиків (як на загальнодержавному, так і місцевому рівнях), представників громадських організацій та підприємницьких структур. УРВ також виконує функцію форуму експертів (аналітиків і практиків) з питань регіональної політики і регіонального розвитку. Зокрема, УРВ став своєрідним медіатором у створенні Національної мережі агентств регіонального розвитку шляхом забезпечення простору для обговорення ключових моментів та обміну інформації між осередками мережі по Україні.

Аудиторія УРВ складається з представників Уряду, Адміністрації Президента, депутатів Верховної Ради, представників регіональних і місцевих органів влади, а також представників громадських організацій, аналітичних центрів і підприємств з різних регіонів України. Загалом, понад 800 читачів отримують УРВ у друкованому варіанті і понад 6 000 – в електронному вигляді.

Крім бюлетеня “Український Регіональний Вісник” в рамках проекту УРВ протягом лютого - травня 2002 року здійснювалося видання щотижневої електронної публікації “Український Регіональний Вісник – Вибори 2002”.

]]> https://ewi.org.ua/ukrajinskyj-rehionalnyj-visnyk-urv/feed/ Розвиток громад та регіонів України https://ewi.org.ua/rozvytok-hromad-ta-rehioniv-ukrajiny/ https://ewi.org.ua/rozvytok-hromad-ta-rehioniv-ukrajiny/#comments Fri, 06 Feb 2009 11:39:55 +0000 admin https://ewi.org.ua/?p=26 Результати трансформації українського суспільства та економіки визначаються на рівні громад та регіонів. Саме таке твердження можна вважати головним гаслом проекту “Розвиток громад та регіонів України”, що вже четвертий рік поспіль впроваджується Київським центром Інституту Схід-Захід.

Реалізація проекту здійснюється в декілька етапів:

Етап 1. Упродовж першого року його реалізації (1998-1999 рр.) на основі матеріалу  чотирьох фокусних територій дослідники, заангажовані у роботу проекту, визначали основні проблеми місцевого та регіонального розвитку в Україні та порівнювали їх із подібними тенденціями у сусідніх державах Центральної Європи. Одним з висновків полягав у тому, що серед найбільш актуальних і гострих проблем державного будівництва в Україні виявилася відсутність сучасної державної регіональної політики, яку слід розуміти як пріоритет цілісно-територіальних підходів над відомчо-галузевими, оптимізацію відносин між центром та регіонами, врахування євро регіональних тенденцій розвитку держави.

Етап 2. Характерною рисою наступного  року проекту (1999-2000 рр.) була концентрація зусиль експертів на виробленні рекомендацій щодо змісту концепції державної регіональної політики в Україні. З цією метою було здійснено дослідження основних принципів регіональної політики у країнах Європи, засад регіонального розвитку Європейського Союзу, зокрема, інституційного підґрунтя впровадження цих принципів в управлінське поле різних держав; значення міжрегіонального та транскордонного співробітництва між територіями Європи для регіонального розвитку в цілому. Така дослідницька діяльність стала основою для аналізу існуючих варіантів концепцій державної регіональної політики в Україні, що існували станом на 2000 р., а, отже, опосередковано сприяла схваленню у травні 2001 р. чинного документу. Результати експертного дослідження також висвітлили проблему, яка потребувала нагального аналізу в Україні. Мова йде про діяльність спеціальних інститутів розвитку територій, які прийнято об’єднувати під назвою “агентства регіонального розвитку”, а також модерні інструменти, які можуть застосовувати національні, регіональні та місцеві органи влади для стимулювання територіального розвитку.

Етап 3. Проблематика інституційного забезпечення розвитку територій стала об’єктом обговорення та дослідження у середовищі фахівців, що співпрацюють з Інститутом Схід-Захід, упродовж 2000 - першої половини 2001 рр. (третій рік реалізації проекту). Учасникам процесу стало зрозуміло, що для виявлення перспектив розвитку громад та регіонів України слід знайти відповідь на питання: “чому одні громади та регіони є успішними, а інші – ні?”. Безперечно, можна запропонувати багато варіантів відповідей на нього. Однак, співробітники та експерти Київського центру вирішили на “українському матеріалі” випробувати популярну упродовж 90-х рр. ХХ століття гіпотезу, що результати економічного розвитку територій залежать від характеру та ефективності діяльності інститутів, представлених на цій територій. Водночас, одним із модерних інститутів, який виник як результат демократизації суспільного життя, формування нової соціальної структури та запозичення західного досвіду, є міжсекторне співробітництво. Саме ця модель сприятиме виробленню цілісного програмового підходу для ефективного використання людських, природних, матеріальних та фінансових ресурсів певної території.

Дослідження досвіду застосування моделі міжсекторного співробітництва у процесах місцевого розвитку в Україні стало основною темою двох міні-проектів здійснених Київським центром Інституту-Схід-Захід влітку та восени 2001 р. Фокусними регіонами для дослідження було обрано Закарпатську та Полтавську області.

Саме в Закарпатті, поряд з трьома іншими регіонами, проект “Розвиток громад та регіонів України” розпочинав свою діяльність у 1998 р. Тож з фахової точки зору корисно було порівняти зміни, які відбулися у підходах до місцевого розвитку за  три роки, а також слід було прийняти до уваги, що Закарпатська область, через своє географічне розташування на кордонах чотирьох державах, поряд з іншими західними областями України, є своєрідним “полігоном” для впровадження нових для нашої країни управлінських практик. Ужгородські фахівці для аналізу практики місцевого розвитку в Закарпатській області обрали м. Ужгород як місто обласного підпорядкування, а також два адміністративні райони – Перечинський та Рахівський, - які за характером розселення жителів та структурою економіки ми можемо визначити як “сільські”. Логічними складовими проблеми міжсекторного співробітництва у місцевому розвитку стали такі аспекти: аналіз діяльності з економічного розвитку, що здійснюється місцевими органами влади; методи формування бюджетів та можливість оптимізації міжбюджетних відносин; роль спеціальної економічної зони “Закарпаття” і Міжрегіональної асоціації “Карпатський Єврорегіон” як механізмів місцевого економічного та регіонального розвитку; місце неурядового сектору у процесах місцевого розвитку та існуючі механізми залучення громадян до управління; досвід використання ресурсів міжнародних програм та міжнародного співробітництва у процесах місцевого розвитку. Дослідження побудоване на основі багатого емпіричного матеріалу, а саме даних соціологічного опитування, здійсненого у середовищі державних службовців, бізнесменів та громадських лідерів згаданих територій та останніх даних статистики.

Метою дослідження проведеного у Полтавській області було визначення шляхів зміцнення інституційної спроможності та між-секторної співпраці у процесі регіонального розвитку області, а також комплексу ресурсів, інструментів та механізмів регіонального розвитку області, які є базою для розробки інтегральної стратегії розвитку Полтавщини. Об’єктом аналізу були обрані область у цілому як регіон, так і окремі територіальні громади (міст Полтава, Кременчук, Комсомольськ, а також села і селища Полтавської області), які визначають обличча регіону і, водночас, є достатньо різними та самобутніми. Дослідження детально розкриває особливості інститутів та механізмів регіонального розвитку на Полтавщині. В ході виконання дослідження було вперше зроблено спробу, на прикладі Полтавщини, застосувати просторовий підхід до аналізу розвитку сільських територій.

Етап 4. Зусилля експертів Інституту, під час четвертого етапу реалізації проекту “Розвиток громад та регіонів України”, зосереджені на розробці конкретних інструментів планування розвитку територій. Для цього, експерти Інституту вивчають досвід окремих громад та регіонів по розробці та реалізації стратегій економічного і соціального розвитку, проводять наради та круглі столи з учасниками їх розробки та реалізації. Отримані знання дадуть можливість врахувати позитивні напрацювання та проблеми, з яким зіткнулися члени робочих груп, місцева влада, представники бізнесу та громадськості під час розробки і реалізації Стратегічних планів розвитку, а також розробити оптимізований варіант Методики розробки стратегічних планів розвитку територіальних громад.

В результаті реалізації цього етапу проекту здійснено публікацію напрацьованих методичних рекомендацій та інших результатів проекту з метою їх розповсюдження серед міст та регіонів України.

Джерело фінансування: Фонд Ч.С.Мотта

Експерт - п. Ігор Санжаровський (isanzharovsky@iews.org ).

Науковий співробітник - п. Тарас Михальнюк (tmykhalniuk@iews.kiev.ua ).

]]>
https://ewi.org.ua/rozvytok-hromad-ta-rehioniv-ukrajiny/feed/