ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.3

Стаття 14

1. Договірні Сторони створюватимуть сприятливі умови для розвитку взаємовигідних двосторонніх торгово-економічних відносин та удосконалюватимуть їх механізм відповідно до норм та практики світової торгівлі. Вони нададуть одна одній режим найбільшого сприяння в економічних відносинах на умовах, передбачених двосторонньою угодою.

2. Кожна з Договірних Сторін, відповідно до внутрішнього законодавства та міжнародного права, створить на своїй території сприятливі умови для економічної діяльності фізичних та юридичних осіб іншої Договірної Сторони, включаючи взаємне заохочення та захист інвестицій.

Стаття 16

1. Договірні Сторони, з урахуванням їх можливостей, розвиватимуть співробітництво в галузі охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, ліквідації наслідків промислових аварій та стихійних лих. Вони співпрацюватимуть в галузі раціонального природокористування, збільшення екологічно чистих виробництв, здійснення ефективних природоохоронних та природовідновних заходів з метою підвищення екологічної безпеки обох країн.

2. Договірні Сторони активізуватимуть співробітництво між собою, з іншими країнами та міжнародними організаціями з метою контролю, відвернення та зменшення забруднення вод Дунаю та Чорного моря.

3. Договірні Сторони будуть негайно інформувати одна одну про випадки екологічних катастроф і промислових аварій, які можуть мати транскордонні наслідки, та про заходи, яких вживають для ліквідації цих наслідків.

Стаття 17

Договірні Сторони розширюватимуть співробітництво в галузі транспорту, забезпечуючи, зокрема, свободу транзиту осіб і вантажів через свої території відповідно до національного законодавства та міжнародних норм і практики. З цією метою вони укладуть відповідні угоди.

Стаття 19

1. Договірні Сторони розвиватимуть співробітництво в галузях культури, науки та освіти.

Стаття 27

Цей Договір укладається строком на 10 років. Його чинність буде автоматично продовжуватися на новий п’ятирічний строк, якщо жодна із Договірних Сторін не менше ніж за один рік до закінчення відповідного терміну його чинності письмово не повідомить іншу Договірну Сторону про свій намір денонсувати цей Договір.

Стаття 28

Цей Договір підлягає ратифікації відповідно до процедур, передбачених законодавством кожної з Договірних Сторін, і набуває чинності в день обміну ратифікаційними грамотами.

Вчинено в м. Констанца 2 червня 1997 р. у двох оригінальних примірниках, кожний українською і румунською мовами, причому обидва тексти є рівно автентичними.

, , , , , , ,

Comments are closed.


SetPageWidth