ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.1

Україна та Румунія, далі “Договірні Сторони”,

  • будучи впевненими в тому, що добросусідство, взаємна повага та співробітництво між двома державами відповідають фундаментальним інтересам їх народів,
  • усвідомлюючи спільний стратегічний інтерес у зміцненні незалежності, суверенітету, територіальної цілісності і стабільності кожної з них,
  • вітаючи позитивні історичні зміни в Європі та будучи впевненими спільним прагненням до єдиної Європи - континенту миру, безпеки та співробітництва,
  • керуючись цілями та принципами Статуту ООН та виходячи з верховенства загальновизнаних норм міжнародного права,
  • підтверджуючи свою рішучість виконувати зобов’язання, які містяться у Гельсінському Заключному Акті, Паризькій Хартії для нової Європи, а також в інших документах Організації з безпеки та співробітництва у Європі,
  • будучи впевненими в тому, що повага до основних прав і свобод людини є важливою передумовою для побудови єдиної Європи, об’єднаної спільними цінностями демократії, свободи та правової держави,
  • засуджуючи несправедливі акти тоталітарних і військово-диктаторських режимів, які в минулому негативно впливали на відносини між українським та румунським народами, і будучи переконаними, що ліквідація болючої спадщини минулого можлива лише шляхом розвитку відносин дружби і співробітництва між двома народами, які прагнуть до створення єдиної Європи,
  • вважаючи, що об’єктивна оцінка минулого буде сприяти зміцненню взаємного розуміння і довіри між двома державами та народами,
  • будучи переконаними у необхідності здійснення обома договірними Сторонами спрямованої у майбутнє активної політики порозуміння і злагоди, добросусідства і партнерства, і враховуючи потенціал обох країн та їхні можливості для розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва,

домовились про наступне:

Стаття 2

1. Договірні Сторони згідно з принципами і нормами міжнародного права та принципами Гельсінського Заключного Акта підтверджують як непорушний існуючий між ними кордон і тому утримуватимуться тепер і в майбутньому від будь-яких зазіхань на цей кордон, а також від будь-яких вимог чи дій, спрямованих на загарбання і узурпацію частини чи всієї території іншої Договірної Сторони.

Стаття 4

1. Договірні Сторони, визначаючи неподільний характер європейської безпеки, співробітничатимуть з метою побудови єдиної Європи, яку складатимуть миролюбні, демократичні та незалежні держави. Відповідно до їхніх міжнародних зобов’язань вони сприятимуть проведенню політики співробітництва та добросусідства, зміцненню стабільності, миру та безпеки в їх регіоні і на континенті.

Стаття 5

Договірні Сторони зміцнюватимуть та розширюватимуть співробітництво в рамках міжнародних організацій, включаючи регіональні та субрегіональні. Вони підтримуватимуть одна одну в їхніх зусиллях, спрямованих на інтеграцію в європейські та євроатлантичні структури.

Стаття 8

Договірні Сторони відповідно до положень Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями заохочуватимуть і підтримуватимуть безпосередні контакти та взаємовигідне співробітництво між адміністративно-територіальними одиницями України і Румунії, зокрема у прикордонних зонах. Вони також сприятимуть співробітництву між адміністративно-територіальними одиницями обох держав в рамках існуючих, а також новостворюваних єврорегіонів “Верхній Прут” і “Нижній Дунай”, до участі в яких можуть запрошуватися адміністративно-територіальні одиниці інших зацікавлених держав. Договірні Сторони діятимуть в напрямку включення цього співробітництва в рамки відповідної діяльності європейських інституцій.

, , , , , , , ,

Comments are closed.


SetPageWidth