Розвиток відносин України з Європейським союзом

Форум Інституту Схід-Захід по Україні

Форум Інстиуту Схід-Захід по Україні - це серія неформальних зустрічей між вибраними представниками України та Європейського Союзу з метою обговорення прогресу перебігу реформ в Україні та проблем, які виникають у звязку з втіленням їх в життя та з метою визначення шляхів покращення відносин Україна- ЄС. Зустрічі проводяться двічі на рік за декілька місяців до того як в ЄС відбувається зміна країни, яка головує в організації.

Читати повнісю »

, , ,

Кометарів немає


Чорноморський регіон - стратегія співробітництва

РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ І БЕЗПЕКИ

Усвідомлюючи стратегічну вагу Чорноморського регіону та складність політичних проблем і питань безпеки, перед необхідністю вирішення яких опинились держави регіону, Інститут Схід-Захід, за сприяння та фінансової підтримки Корпорації Карнегі, Нью-Йорк, з 1 липня 2000 року започаткував дворічний проект –  Чорноморський регіон – стратегія співробітництва (ЧРСС).

Читати повнісю »

, , ,

Кометарів немає


Український регіональний вісник (УРВ)

На переконання Інституту Схід-Захід економічний розвиток і благоустрій України є неможливими без ефективної децентралізації влади, розвитку громадянського суспільства, сталого регіонального розвитку і ефективного самоврядування. З метою сприяння ефективній децентралізації влади, стабільному регіональному розвиткові та розвиткові місцевого самоврядування в Україні з врахуванням відповідних європейських принципів і досвіду Київський Центр Інституту Схід-Захід започаткував влітку 2000 року проект Український Регіональний Вісник (УРВ). Перше число УРВ вийшло 15 серпня 2000 року.
Читати повнісю »

,

Кометарів немає


Розвиток громад та регіонів України

Результати трансформації українського суспільства та економіки визначаються на рівні громад та регіонів. Саме таке твердження можна вважати головним гаслом проекту “Розвиток громад та регіонів України”, що вже четвертий рік поспіль впроваджується Київським центром Інституту Схід-Захід.

Читати повнісю »

,

Кометарів немає


Рада Директорів

Спів-голови Ради Директорів
Мартті Ахтісаарі (Martti Ahtisaari)
Джордж Расел (George Russell)

Президент і Засновник Інституту

Джон Едвін Мроз (John Edwin Mroz)
Читати повнісю »

, ,

Кометарів немає


Наша Мета

Інститут Схід-Захід (ІСЗ) - це незалежна, неприбуткова міжнародна громадська організація. Метою діяльності Інституту є подолання основних проблем, що виникають в  XXI столітті, розвиток громадянського суспільства та сприяння збереженню миру та забезпеченню процвітання держав, на територіях яки діє ІСЗ. З 1981 року Інститут реалізовує довготермінові проекти,  які сприяють поширенню довіри та взаєморозуміння, й призначенням яких є подолання конфліктів та напружень на території Євразії. Для виконання даних завдань Інститут використовує унікальну мережу контактів, до якої входять лідери громадського та державного секторів з більш ніж 40 країн. Попередньою ціллю Інституту було сприяння подоланню напружень та протистоянь, які виникли під час періоду холодної війни.

Читати повнісю »

, , ,

Кометарів немає


Наша Адреса

Kиївський Центр Інституту Схід-Захід
вул. Сагайдачного 8, кв. 12 (2-й поверх)
04070 Київ, Україна
Teл.: 38044 -416-70-10, 416-70-20, 416-70-30
Факс: 38044-416-73-06
E-mail: kyiv@iews.org

,

Кометарів немає


Організаційна структура

Максименко Сергій, Директор Київського центру, Керівник проекту “Розвиток громад і регіонів України”
smaksymenko@iews.org

Живий Віталій, Головний бухгалтер
vzhyvyi@iews.org

Крижанівська Оксана, Секретар
okryzhanivska@iews.org

Михальнюк Тарас, Науковий співробітник
tmykhalniuk@iews.org

Санжаровський Ігор, Експерт проекту “Розвиток громад і регіонів України”
isanzharovsky@iews.org

Солоненко Ірина, Керівник проекту Вплив розширення Європейського Союзу
на відносини України з центральноєвропейськими сусідами”
isolonenko@iews.org

Третяк Юрій, Керівник проекту “Мережа підтримки Асоціації агентств регіонального розвитку”
ytretyak@iews.org

Чубарай Тетяна, Помічник директора з адміністративних питань
tchubaray@iews.org

,

Кометарів немає


Огляд Діяльності

Інститут Схід-Захід (ІСЗ) - це незалежна європейсько-американська громадська організація, заснована у 1981 році. Метою Інституту є вивчення і здійснення позитивного впливу на економічний, політичний і соціальний розвиток посткомуністичних країн Центральної і Південно-Східної Європи, Росії і Євразії. Персонал Інституту налічує близько 100 працівників, які працюють в інститутських центрах у Нью-Йорку, Празі, Києві, Москві, Бєлграді і Брюсселі.
Читати повнісю »

,

Кометарів немає


Цілі в Україні

  • Сприяння розбудові і консолідації демократичних і про-ринкових сил у суспільстві;
  • Підтримка європейської інтеграції України;
  • Зміцнення взаємин України з сусідніми країнами.

,

Кометарів немаєSetPageWidth