С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.1

Глава 1.

1.      Єврорегіон “Нижній Дунай”, згідно з визначенням  “Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”, є формою прикордонного співробітництва  між територіальними громадами або місцевими органами влади України, Республіки Молдови і Румунії (далі Сторони) розташованими  у прикордонній зоні, в якій Сторони беруть участь у загальних заходах, що проводяться у  відповідності до національних законодавств і норм міжнародного права.

2.      Єврорегіон “Нижній Дунай” створюється не для підміни місцевих адміністрацій або для створення нової адміністрації, не діє проти інтересів національної держави.

3.      Єврорегіон “Нижній  Дунай” включає прикордонні регіони України, Республіки  Молдова та Румунії з метою просування прикордонного співробітництва між прикордонними регіонами відповідно до положень Договору про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією, Протоколу про тристороннє співробітництво між Урядами України, Республіки Молдова та Румунії, підписаного в м. Ізмаїлі 3-4 липня 1997 р., і “Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”, прийнятої в м. Мадриді 21 травня 1980 р.

4.      Юридична форма організації і розвитку діяльності Єврорегіону “Нижній Дунай” забезпечується цим Статутом, прийнятим Сторонами з урахуванням інтересів усіх учасників.

5.      Єврорегіон не створюється і не діє як особлива юридична особа. Кожна із Сторін має статус юридичної особи, будучи правовим суб’єктом в юридичних відношеннях.

Глава 2. ЗАГАЛЬHI ПОЛОЖЕННЯ

1.      Статут відповідає принципам співробітництва, встановленим Договорами між країнами, і не заважає проведенню вже діючих нині або, які будуть діяти в майбутньому, будь-яким іншим формам чи видам співробітництва між нинішніми партнерами.

2.      Статут не впливає на форму і зміст повноважень, що виконуються Сторонами у відповідності до національних законодавств кожного учасника.

3.      Сторони, в рамках встановлених взаємними угодами, а також національним законодавством і нормами міжнародного права, будуть підтримувати місцеві ініціативи стосовно прикордонного співробітництва в зоні Єврорегіону “Нижній Дунай”.

4.      Сторони, через угоду, забезпечують у рівних частинах необхідні для діяльності Єврорегіону фінансові засоби з місцевих бюджетів, а також з інших власних або залучених джерел.

5.      Органи Єврорегіону можуть співробітничати з міжнародними організаціями і агентствами, зацікавленими в міжнародному співробітництві.

6.      Уряди країн, регіони яких є членами Єврорегіону “Нижній Дунай”, мають право на отримання інформації про його діяльність та прийняті ним рішення.

7.      Сторони будуть співробітничати в реалізації запропонованих програм як із суспільним, так і з приватним секторами.

8.      Сторони будуть контактувати з органами Єврорегіону для консультацій з питань, що мають загальний інтерес, а також для інформування їх відносно політики міжрегіонального співробітництва.

Глава 3. СКЛАД ЄВРОРЕГІОНУ

1.      До складу Єврорегіону “Нижній Дунай” входять:

  • від Української Сторони - Одеська область;
  • від Сторони Республіки Молдова - райони Вулканешти, Кагул і Кантемир;
  • від Румунської Сторони - повіти Бреїла, Галац і Тульча;

1.      Склад Єврорегіону може бути розширений за рахунок входження до нього інших прикордонних регіонів, що визнають положення цього Статуту.

2.      Членство в Єврорегіоні не виключає можливість того, щоб його член в якості територіальної одиниці або місцевого органу влади встановлював двосторонні або багатосторонні зв’язки з іншими територіальними співтовариствами.

3.      Всі члени Єврорегіону рівні між собою, незалежно від площі адміністративно-територіальної одиниці чи кількості населення.

4.      У випадку зміни регіональної або адміністративної структури в одній із країн, що в свою чергу вплине і на регіональні структури Єврорегіону, нові територіально-адміністративні одиниці будуть ідентифіковані по принципу наступності та з урахуванням внутрішнього законодавства даної країни.

5.      Єврорегіон не являється наднаціональною або наддержавною структурою, а є формою, яка сприяє міжрегіональному співробітництву між його членами.

6.      Рішення про розширення Єврорегіону шляхом прийняття нових територіально-адміністративних одиниць однієї із Сторін приймається Радою Єврорегіону на основі заяви про входження, підписаної відповідними органами регіональних державних адміністрацій і направленої Координаційному Центру.

7.      Будь-який член Єврорегіону може відмовитися від подальшої участі шляхом направлення в Раду Єврорегіону заяви про вихід.

, , , , , , , ,

Comments are closed.


SetPageWidth