С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.2

Глава 4. МЕТА I ЗАВДАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ЄВРОРЕГIОНУ

Для досягнення мети співробітництва Сторони мають намір співпрацювати в таких напрямках:

1.      Організація та координація заходів по просуванню співробітництва в сферах економіки, науки, екології, культури, освіти і спорту між своїми членами.

2.      Розробка спільних програм прикордонного співробітництва в сферах діяльності, встановлених загальними угодами.

3.      Просування і сприяння прямим контактам між економічними агентами, інститутами, неурядовими організаціями та експертами, які діють у різноманітних областях.

4.      Посередництво та сприяння співробітництву своїх членів з міжнародними організаціями, інститутами і агентствами.

Глава 5. СФЕРИ СПIВРОБIТНИЦТВА

Для вирішення завдань по співробітництву, члени мають намір співпрацювати в таких сферах:

1. У сфері екології:

 • координація програм по захисту навколишнього середовища басейну нижнього Дунаю, Прута, Сірета і Дністра, дельти Дунаю, придунайських озер і плавнів;
 • розробка спільних програм по збереженню рибних ресурсів Дунаю і Дністра;
 • розробка та виконання спільних заходів по створенню нових і розширенню діючих природних ландшафтних заповідників;
 • вирішення проблем раціонального використання ресурсів Дунаю, Дністра та Чорного моря, екологічного їх захисту;
 • координація спільних зусиль по забезпеченню населення якісною питною водою;
 • координація спільної діяльності по захисту грунтів та атмосфери.

2. У сфері економічних відносин:

 • розробка спільних програм по регіональному економічному співробітництву для максимального використання регіональних природних та трудових ресурсів Сторін;
 • розробка єдиної інформаційної системи з базами даних в екологічній, економічній та комерційній сферах;
 • сприяння створенню спільних комерційних підприємств і банків із спільним капіталом;
 • сприяння створенню вільних економічних зон (зон вільного підприємництва) з подальшою інтеграцією в єдину міжнародну вільну економічну зону;
 • встановлення відносин по співробітництву в галузях промисловості та сільськогосподарського виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, транспорту, а також в сфері торгівлі промисловими, сільськогосподарськими і продовольчими товарами;
 • узгодження тарифів у галузі транзитних перевезень вантажів;
 • сприяння укладенню договорів між економічними агентствами;
 • реалізація спільної економічної та фінансової діяльності на третіх ринках;
 • співробітництво в галузі організації відпочинку та рекреації;
 • pозвиток і просування пропозицій в області туризму і туристичних перевезень;
 • участь у різноманітних європейських економічних програмах.

3. У сфері роботи інфраструктур:

 • проведення робіт по розвитку автошляхових, річкових і морських інфраструктур;
 • відкриття нових пунктів переходу державного кордону і модернізація вже існуючих;
 • розвиток інфраструктури туризму та рекреації.

4. У сфері демографії:

 • розробка спільних програм зайнятості населення;
 • обмін інформацією про стан ринків праці членів Єврорегіону;
 • розробка спільних програм по захисту материнства і дітей, а також малозабезпечених осіб.

5. У сфері науки, освіти, виховання, досліджень, культури, охорони здоров’я і спорту:

 • встановлення відношень та зв’язків в області науки, досліджень та освіти між однопрофільними університетами та інститутами;
 • встановлення культурних зв’язків і розробка програм по співробітництву між місцевими спеціалізованими інститутами;
 • встановлення і розвиток зв’язків в області охорони здоров’я та рекреації;
 • проведення регіональних спортивних заходів;
 • проведення виховних програм.

6. У сфері боротьби зі стихійними лихами та злочинністю:

 • узгодження програм спільних дій у випадку пожеж, паводків та інших природних катаклізмів;
 • узгодження дій правоохоронних органів Сторін по боротьбі з організованою міжнародною злочинністю в прикордонних регіонах.

Глава 6. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА

1.      Єврорегіон має таку організаційну структуру:

 • Рада Єврорегіону;
 • Голова Єврорегіону;
 • Віце-голови Єврорегіону;
 • Комісії з сфер діяльності;
 • Координаційний центр.

1.      Oрганізаційна структура може бути змінена за згодою членів Єврорегіону.

2.      Рада, Голова і віце-голови Єврорегіону представляють Єврорегіон у зовнішніх відношеннях з метою просування міжрегіонального співробітництва між його членами.

3.      Pішення органів Єврорегіону не мають сили юридичних документів або норм і відносяться тільки до партнерських відносин між членами Єврорегіону.

4.      Рішення органів Єврорегіону є рекомендуючими документами і набирають чинності після їхнього затвердження, реєстрації і повідомлення зацікавлених Сторін.

, , , , , , ,

Comments are closed.


SetPageWidth