Posts Tagged ‘ECOPROFIT’

Схема реалізації проекту ECOPROFIT

Прикладом такої співпраці можуть стати ре­зультати українсько-австрійсько-румунського проекту “ECOPROFIT” програми прикор­донного співробітництва TACIS/PHARE [10]. Назва проекту запозичена від аудитно-кон­салтінгової системи, розробленої у м. Грац (Австрія) за програмою UNIDO/UNEP “Cleaner Production”, і відбиває одразу ж дві її сутності ¾ екологічну і економічну. Суть проекту полягає у спільному відпрацюванні на групі підприємств лісодеревообробного комплексу регіону одночасного застосування системи “ECOPROFIT”, вимог стандартів ISO 14000 управління станом довкілля, вже прийнятих як державні стандарти України (ДСТУ), та нової групи міждержаних стандартів СНД ГОСТ 17.9… (ДСТУ 2195-99, ДСТУ 3910-99 і ДСТУ 3910-99) управління поводженням з відходами [11]. Read the rest of this entry »

, , , ,

Кометарів немаєSetPageWidth