Posts Tagged ‘Єврорегіон’

С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.3

Глава 7. КЕРIВНI ОРГАНИ

Рада Єврорегіону

1.      Керівним органом Єврорегіону “Нижній Дунай” є Рада Єврорегіону.

2.      До складу Ради Єврорегіону входять по три представники від регіональних властей кожної із Сторін, а саме: від Української, від Молдовської і Румунської.

3.      Засідання Ради проводиться в разі необхідності, але не менше двох разів на рік у країні, представник якої є Головою. В роботі засідань можуть брати участь у якості запрошених і представники Урядів, неурядових національних або міжнародних організацій, експерти з різноманітних областей. По ініціативі Голови Ради або однієї із Сторін можуть бути скликані позачергові засідання. Всі витрати, пов’язані з проведенням зустрічі, несуть організатори.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.2

Глава 4. МЕТА I ЗАВДАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ЄВРОРЕГIОНУ

Для досягнення мети співробітництва Сторони мають намір співпрацювати в таких напрямках:

1.      Організація та координація заходів по просуванню співробітництва в сферах економіки, науки, екології, культури, освіти і спорту між своїми членами.

2.      Розробка спільних програм прикордонного співробітництва в сферах діяльності, встановлених загальними угодами.

3.      Просування і сприяння прямим контактам між економічними агентами, інститутами, неурядовими організаціями та експертами, які діють у різноманітних областях.

4.      Посередництво та сприяння співробітництву своїх членів з міжнародними організаціями, інститутами і агентствами.

Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

Кометарів немає


С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.1

Глава 1.

1.      Єврорегіон “Нижній Дунай”, згідно з визначенням  “Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”, є формою прикордонного співробітництва  між територіальними громадами або місцевими органами влади України, Республіки Молдови і Румунії (далі Сторони) розташованими  у прикордонній зоні, в якій Сторони беруть участь у загальних заходах, що проводяться у  відповідності до національних законодавств і норм міжнародного права.

2.      Єврорегіон “Нижній Дунай” створюється не для підміни місцевих адміністрацій або для створення нової адміністрації, не діє проти інтересів національної держави.

3.      Єврорегіон “Нижній  Дунай” включає прикордонні регіони України, Республіки  Молдова та Румунії з метою просування прикордонного співробітництва між прикордонними регіонами відповідно до положень Договору про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією, Протоколу про тристороннє співробітництво між Урядами України, Республіки Молдова та Румунії, підписаного в м. Ізмаїлі 3-4 липня 1997 р., і “Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”, прийнятої в м. Мадриді 21 травня 1980 р.

4.      Юридична форма організації і розвитку діяльності Єврорегіону “Нижній Дунай” забезпечується цим Статутом, прийнятим Сторонами з урахуванням інтересів усіх учасників.

5.      Єврорегіон не створюється і не діє як особлива юридична особа. Кожна із Сторін має статус юридичної особи, будучи правовим суб’єктом в юридичних відношеннях.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


УГОДА про формування Єврорегіону “Нижній Дунай” част.2

1.      2. Затвердити Статут Єврорегіону “Нижній Дунай”, який забезпечує юридичну основу організації та розвитку діяльності.

2.      3. Сформувати Раду Єврорегіону, як керівний орган Єврорегіону “Нижній Дунай”, у складі:

 • Голова Одеської обласної державної адміністрації,
 • Заступник голови Одеської обласної ради,
 • Голова Ренійської районної державної адміністрації,
 • Голова виконавчого комітету району Вулканешти,
 • Голова виконавчого комітету району Кагул,
 • Голова виконавчого комітету району Кантемир,
 • Голова Ради повіту Бреїла,
 • Голова Ради повіту Галац,
 • Голова Ради повіту Тульча.

Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

Кометарів немає


УГОДА про формування Єврорегіону “Нижній Дунай” част.1

Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, які є представниками української Сторони,

Виконавчий комітет району Вулканешти, Виконавчий комітет району Кагул, Виконавчий комітет району Кантемир, які є представниками молдовської Сторони,

Рада повіту Бреїла, Рада повіту Галац, Рада повіту Тульча, які є представниками румунської Сторони,

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.3

Стаття 7

Сторони домовилися забезпечувати сприятливі умови для роботи всіх видів транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів між прикордонними областями та адміністративно-територіальними одиницями.

Умови та порядок організації перевезень визначаються окремими угодами Сторін по видах транспорту.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.2

Стаття 3

Кожна із Сторін надає право органам виконавчої влади прикордонних областей та  адміністративно-територіальних одиниць забезпечувати сприятливі умови для збереження та розвитку торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва, виробничої кооперації і інтеграції виробництва, взаємного інвестування відповідно до національного законодавства України та Республіки Молдова, а також чинними двосторонніми договорами.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.1

Уряд України та Уряд Республіки Молдова, далі “Сторони”,

 • враховуючи добросусідські відносини, що історично склалися, високий ступінь інтегрування економік держав,
 • вважаючи необхідним відновлення порушених взаємовигідних зв”язків, а також те, що їхній розвиток і поглиблення усвідомленні на рівні прикордонних областей та адміністративно-територіальних одиниць,
 • грунтуючись на взаємовигідній заінтересованості у створенні сприятливих умов для розвитку економічних відносин між господарюючими суб’єктами в межах чинних міжурядових угод,

домовились про нижченаведене:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Єврорегіон “Верхній Прут” у контектсті транскордонного співробітництва

Об’єднання Європи спричиняє актуалізацію проблем інтеграції і співробітництва для тих країн, котрі тільки включаються у роботу загальноєвропейських структур. На етапі пошуку Україною, Молдовою і Румунією гідного місця в системі загальноєвропейського господарювання особливої ролі набуває транскордонне співробітництво, покликане сприяти не лише налагодженню більш тісних відносин між сусідами, поновленню втрачених позицій на ринках сусідніх держав, а й підняттю зовнішніх економічних взаємин на новий рівень. Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

Кометарів немаєSetPageWidth