Posts Tagged ‘єс’

С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.3

Глава 7. КЕРIВНI ОРГАНИ

Рада Єврорегіону

1.      Керівним органом Єврорегіону “Нижній Дунай” є Рада Єврорегіону.

2.      До складу Ради Єврорегіону входять по три представники від регіональних властей кожної із Сторін, а саме: від Української, від Молдовської і Румунської.

3.      Засідання Ради проводиться в разі необхідності, але не менше двох разів на рік у країні, представник якої є Головою. В роботі засідань можуть брати участь у якості запрошених і представники Урядів, неурядових національних або міжнародних організацій, експерти з різноманітних областей. По ініціативі Голови Ради або однієї із Сторін можуть бути скликані позачергові засідання. Всі витрати, пов’язані з проведенням зустрічі, несуть організатори.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


УГОДА про формування Єврорегіону “Нижній Дунай” част.1

Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, які є представниками української Сторони,

Виконавчий комітет району Вулканешти, Виконавчий комітет району Кагул, Виконавчий комітет району Кантемир, які є представниками молдовської Сторони,

Рада повіту Бреїла, Рада повіту Галац, Рада повіту Тульча, які є представниками румунської Сторони,

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Загальна інформація про Єврорегіон “Нижній Дунай”

Угоду про створення Єврорегіону “Нижній Дунай” було підписано 14 серпня 1998 р. в м. Галац (Румунія).

До його складу увійшли:

  • з української сторони - Одеська область;
  • з молдовської сторони - райони Кагул, Кантемір і Вулканешти;
  • з румунської строни - повіти Бреїла, Галац і Тульча.

Головою Єврорегіону “Нижній Дунай” терміном на 2 роки обрано Голову Ради повіту Галац пана Резвана Ангелуцу.

Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

Кометарів немає


ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.3

Стаття 14

1. Договірні Сторони створюватимуть сприятливі умови для розвитку взаємовигідних двосторонніх торгово-економічних відносин та удосконалюватимуть їх механізм відповідно до норм та практики світової торгівлі. Вони нададуть одна одній режим найбільшого сприяння в економічних відносинах на умовах, передбачених двосторонньою угодою.

2. Кожна з Договірних Сторін, відповідно до внутрішнього законодавства та міжнародного права, створить на своїй території сприятливі умови для економічної діяльності фізичних та юридичних осіб іншої Договірної Сторони, включаючи взаємне заохочення та захист інвестицій.

Стаття 16

1. Договірні Сторони, з урахуванням їх можливостей, розвиватимуть співробітництво в галузі охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, ліквідації наслідків промислових аварій та стихійних лих. Вони співпрацюватимуть в галузі раціонального природокористування, збільшення екологічно чистих виробництв, здійснення ефективних природоохоронних та природовідновних заходів з метою підвищення екологічної безпеки обох країн.

Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

Кометарів немає


ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.2

Стаття 9

Договірні Сторони будуть розширювати співробітництво між собою, а також з іншими придунайськими та причорноморськими державами у всіх сферах, які становлять спільний інтерес.

Стаття 11

Договірні Сторони підтримуватимуть розширення прямих контактів між їхніми громадянами, а також між неурядовими організаціями та громадськими об’єднаннями обох країн.

Стаття 13

1. З метою захисту етнічної, культурної, мовної та релігійної ідентичності української меншини в Румунії та румунської меншини в Україні, Договірні Сторони будуть застосовувати міжнародні норми і стандарти, що визначають права осіб, які належать до національних меншин, а саме ті норми і стандарти, які містяться у Рамковій конвенції Ради Європи про захист національних меншин, а також в: документі Зустрічі Копенгагенської конференції щодо людського виміру Організації з безпеки та співробітництва в Європі від 29 червня 1990 року, Декларації Генеральної Асамблеї ООН щодо прав осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин (Резолюція 47/135) від 18 грудня 1992 року і Рекомендації 1201 (1993 року) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо додаткового Протоколу до Європейської Конвенції з прав людини стосовно прав національних меншин, при тому розумінні, що ця Рекомендація не стосується колективних прав і не зобов’язує Договірні Сторони надати відповідним особам право на спеціальний статус територіальної автономії, заснованої на етнічних критеріях.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.1

Україна та Румунія, далі “Договірні Сторони”,

  • будучи впевненими в тому, що добросусідство, взаємна повага та співробітництво між двома державами відповідають фундаментальним інтересам їх народів,
  • усвідомлюючи спільний стратегічний інтерес у зміцненні незалежності, суверенітету, територіальної цілісності і стабільності кожної з них,
  • вітаючи позитивні історичні зміни в Європі та будучи впевненими спільним прагненням до єдиної Європи - континенту миру, безпеки та співробітництва, Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.3

Стаття 7

Сторони домовилися забезпечувати сприятливі умови для роботи всіх видів транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів між прикордонними областями та адміністративно-територіальними одиницями.

Умови та порядок організації перевезень визначаються окремими угодами Сторін по видах транспорту.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.2

Стаття 3

Кожна із Сторін надає право органам виконавчої влади прикордонних областей та  адміністративно-територіальних одиниць забезпечувати сприятливі умови для збереження та розвитку торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва, виробничої кооперації і інтеграції виробництва, взаємного інвестування відповідно до національного законодавства України та Республіки Молдова, а також чинними двосторонніми договорами.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Вплив розширення європейського союзу на відносини України з центрально- європейськими сусідами

Короткий опис проекту

Проект “Вплив розширення Європейського Союзу на відносини України з центральноєвропейськими сусідами” був започаткований Київським Центром Інституту Схід-Захід як реакція на завершення процесу розширення ЄС на схід і відповідно вступу країн Центрально-Східної Європи до об’єднання. Шляхом проведення комплексного дослідження проект має на меті запропонувати нову інформацію та глибокий аналіз, на основі яких зацікавлені сторони (різна аудиторія з України, країн, що вступають до ЄС та самого ЄС)  зможуть отримати всебічне розуміння нової ситуації, замість того, щоб робити припущення, які базуються на загальних спостереженнях. Проект також запропонує конкретні рекомендації урядам України, країн-членів ЄС і країн, що межують з Україною, керівним інституціям ЄС, а також громадським організаціям, бізнес-аудиторії та донорським організаціям, що працюють в Україні.

Read the rest of this entry »

, , ,

Кометарів немає


Розвиток відносин України з Європейським союзом

Форум Інституту Схід-Захід по Україні

Форум Інстиуту Схід-Захід по Україні - це серія неформальних зустрічей між вибраними представниками України та Європейського Союзу з метою обговорення прогресу перебігу реформ в Україні та проблем, які виникають у звязку з втіленням їх в життя та з метою визначення шляхів покращення відносин Україна- ЄС. Зустрічі проводяться двічі на рік за декілька місяців до того як в ЄС відбувається зміна країни, яка головує в організації.

Read the rest of this entry »

, , ,

Кометарів немаєSetPageWidth