Posts Tagged ‘Нижній Дунай’

С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.3

Глава 7. КЕРIВНI ОРГАНИ

Рада Єврорегіону

1.      Керівним органом Єврорегіону “Нижній Дунай” є Рада Єврорегіону.

2.      До складу Ради Єврорегіону входять по три представники від регіональних властей кожної із Сторін, а саме: від Української, від Молдовської і Румунської.

3.      Засідання Ради проводиться в разі необхідності, але не менше двох разів на рік у країні, представник якої є Головою. В роботі засідань можуть брати участь у якості запрошених і представники Урядів, неурядових національних або міжнародних організацій, експерти з різноманітних областей. По ініціативі Голови Ради або однієї із Сторін можуть бути скликані позачергові засідання. Всі витрати, пов’язані з проведенням зустрічі, несуть організатори.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.2

Глава 4. МЕТА I ЗАВДАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ЄВРОРЕГIОНУ

Для досягнення мети співробітництва Сторони мають намір співпрацювати в таких напрямках:

1.      Організація та координація заходів по просуванню співробітництва в сферах економіки, науки, екології, культури, освіти і спорту між своїми членами.

2.      Розробка спільних програм прикордонного співробітництва в сферах діяльності, встановлених загальними угодами.

3.      Просування і сприяння прямим контактам між економічними агентами, інститутами, неурядовими організаціями та експертами, які діють у різноманітних областях.

4.      Посередництво та сприяння співробітництву своїх членів з міжнародними організаціями, інститутами і агентствами.

Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

Кометарів немає


С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.1

Глава 1.

1.      Єврорегіон “Нижній Дунай”, згідно з визначенням  “Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”, є формою прикордонного співробітництва  між територіальними громадами або місцевими органами влади України, Республіки Молдови і Румунії (далі Сторони) розташованими  у прикордонній зоні, в якій Сторони беруть участь у загальних заходах, що проводяться у  відповідності до національних законодавств і норм міжнародного права.

2.      Єврорегіон “Нижній Дунай” створюється не для підміни місцевих адміністрацій або для створення нової адміністрації, не діє проти інтересів національної держави.

3.      Єврорегіон “Нижній  Дунай” включає прикордонні регіони України, Республіки  Молдова та Румунії з метою просування прикордонного співробітництва між прикордонними регіонами відповідно до положень Договору про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією, Протоколу про тристороннє співробітництво між Урядами України, Республіки Молдова та Румунії, підписаного в м. Ізмаїлі 3-4 липня 1997 р., і “Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”, прийнятої в м. Мадриді 21 травня 1980 р.

4.      Юридична форма організації і розвитку діяльності Єврорегіону “Нижній Дунай” забезпечується цим Статутом, прийнятим Сторонами з урахуванням інтересів усіх учасників.

5.      Єврорегіон не створюється і не діє як особлива юридична особа. Кожна із Сторін має статус юридичної особи, будучи правовим суб’єктом в юридичних відношеннях.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


УГОДА про формування Єврорегіону “Нижній Дунай” част.2

1.      2. Затвердити Статут Єврорегіону “Нижній Дунай”, який забезпечує юридичну основу організації та розвитку діяльності.

2.      3. Сформувати Раду Єврорегіону, як керівний орган Єврорегіону “Нижній Дунай”, у складі:

 • Голова Одеської обласної державної адміністрації,
 • Заступник голови Одеської обласної ради,
 • Голова Ренійської районної державної адміністрації,
 • Голова виконавчого комітету району Вулканешти,
 • Голова виконавчого комітету району Кагул,
 • Голова виконавчого комітету району Кантемир,
 • Голова Ради повіту Бреїла,
 • Голова Ради повіту Галац,
 • Голова Ради повіту Тульча.

Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

Кометарів немає


УГОДА про формування Єврорегіону “Нижній Дунай” част.1

Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, які є представниками української Сторони,

Виконавчий комітет району Вулканешти, Виконавчий комітет району Кагул, Виконавчий комітет району Кантемир, які є представниками молдовської Сторони,

Рада повіту Бреїла, Рада повіту Галац, Рада повіту Тульча, які є представниками румунської Сторони,

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Загальна інформація про Єврорегіон “Нижній Дунай”

Угоду про створення Єврорегіону “Нижній Дунай” було підписано 14 серпня 1998 р. в м. Галац (Румунія).

До його складу увійшли:

 • з української сторони - Одеська область;
 • з молдовської сторони - райони Кагул, Кантемір і Вулканешти;
 • з румунської строни - повіти Бреїла, Галац і Тульча.

Головою Єврорегіону “Нижній Дунай” терміном на 2 роки обрано Голову Ради повіту Галац пана Резвана Ангелуцу.

Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

Кометарів немає


Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.1

Уряд України та Уряд Республіки Молдова, далі “Сторони”,

 • враховуючи добросусідські відносини, що історично склалися, високий ступінь інтегрування економік держав,
 • вважаючи необхідним відновлення порушених взаємовигідних зв”язків, а також те, що їхній розвиток і поглиблення усвідомленні на рівні прикордонних областей та адміністративно-територіальних одиниць,
 • грунтуючись на взаємовигідній заінтересованості у створенні сприятливих умов для розвитку економічних відносин між господарюючими суб’єктами в межах чинних міжурядових угод,

домовились про нижченаведене:

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Бачення основних напрямків співробітництва в рамках єврорегіону “Нижній Дунай” на найближчий період

Пропозиції щодо втілення загальних заходів:

Ø  фінансування розробки єдиної стратегії і загального плану розвитку всіх регіонів-членів єврорегіону “Нижній Дунай”;

Ø  визначення і розробка законодавчих актів, які регламентують створення зон вільного підприємництва та вільної економічної зони Галац-Рені-Джурджулешти;

Ø  розробка і затвердження на міжурядовому рівні законодавчого акту, який надаватиме голові єврорегіону і його заступникам право видачі дозволу на перехід через держкордон (в тому числі при відсутності закордонних паспортів, а також із звільненням від сплати держмита) особам, які відповідають за стан прикордонного співробітництва, а також студентам-громадянам України, які навчаються в румунських навчальних закладах та їх батькам; Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Кометарів немає


ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В РАМКАХ ЄВРОРЕГІОНУ “НИЖНІЙ ДУНАЙ” (Погляд з молдовської сторони)

Аналіз соціально - економічного розвитку регіону Кагул

Повіт Кагул розташований в зоні нижнього Пруту, західної рівнини Чорного моря та плато Тігеч. Загальна площа повіту - 2,4 тис. км2, населення - 199300 жителів. Повіт сформований на базі колишніх трьох адміністративно-територіальних районів півдня Республіки Молдова - Кагул, Кантемір та Вулканешти - і поділяється на три одніменних сектори. Read the rest of this entry »

, , , , ,

Кометарів немає


Стратегічні напрямки розвитку співробітництва в рамках єврорегіону “Нижній Дунай”

1.      Вступ

Радою єврорегіону повинні були визначені основні стратегічні завдання на короткостроковий і довгостроковий період. Завдання на короткостроковий період (1-3 роки) повинні передбачити створення бази (з урахуванням місцевих ресурсів і можливостей і при підтримці місцевих політичних лідерів і ділових кіл) для наступного розвитку єврорегіону (на довгостроковій основі). Read the rest of this entry »

, , , , ,

Кометарів немаєSetPageWidth