Posts Tagged ‘регіони’

С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.1

Глава 1.

1.      Єврорегіон “Нижній Дунай”, згідно з визначенням  “Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”, є формою прикордонного співробітництва  між територіальними громадами або місцевими органами влади України, Республіки Молдови і Румунії (далі Сторони) розташованими  у прикордонній зоні, в якій Сторони беруть участь у загальних заходах, що проводяться у  відповідності до національних законодавств і норм міжнародного права.

2.      Єврорегіон “Нижній Дунай” створюється не для підміни місцевих адміністрацій або для створення нової адміністрації, не діє проти інтересів національної держави.

3.      Єврорегіон “Нижній  Дунай” включає прикордонні регіони України, Республіки  Молдова та Румунії з метою просування прикордонного співробітництва між прикордонними регіонами відповідно до положень Договору про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією, Протоколу про тристороннє співробітництво між Урядами України, Республіки Молдова та Румунії, підписаного в м. Ізмаїлі 3-4 липня 1997 р., і “Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”, прийнятої в м. Мадриді 21 травня 1980 р.

4.      Юридична форма організації і розвитку діяльності Єврорегіону “Нижній Дунай” забезпечується цим Статутом, прийнятим Сторонами з урахуванням інтересів усіх учасників.

5.      Єврорегіон не створюється і не діє як особлива юридична особа. Кожна із Сторін має статус юридичної особи, будучи правовим суб’єктом в юридичних відношеннях.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.2

Стаття 9

Договірні Сторони будуть розширювати співробітництво між собою, а також з іншими придунайськими та причорноморськими державами у всіх сферах, які становлять спільний інтерес.

Стаття 11

Договірні Сторони підтримуватимуть розширення прямих контактів між їхніми громадянами, а також між неурядовими організаціями та громадськими об’єднаннями обох країн.

Стаття 13

1. З метою захисту етнічної, культурної, мовної та релігійної ідентичності української меншини в Румунії та румунської меншини в Україні, Договірні Сторони будуть застосовувати міжнародні норми і стандарти, що визначають права осіб, які належать до національних меншин, а саме ті норми і стандарти, які містяться у Рамковій конвенції Ради Європи про захист національних меншин, а також в: документі Зустрічі Копенгагенської конференції щодо людського виміру Організації з безпеки та співробітництва в Європі від 29 червня 1990 року, Декларації Генеральної Асамблеї ООН щодо прав осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин (Резолюція 47/135) від 18 грудня 1992 року і Рекомендації 1201 (1993 року) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо додаткового Протоколу до Європейської Конвенції з прав людини стосовно прав національних меншин, при тому розумінні, що ця Рекомендація не стосується колективних прав і не зобов’язує Договірні Сторони надати відповідним особам право на спеціальний статус територіальної автономії, заснованої на етнічних критеріях.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.1

Україна та Румунія, далі “Договірні Сторони”,

  • будучи впевненими в тому, що добросусідство, взаємна повага та співробітництво між двома державами відповідають фундаментальним інтересам їх народів,
  • усвідомлюючи спільний стратегічний інтерес у зміцненні незалежності, суверенітету, територіальної цілісності і стабільності кожної з них,
  • вітаючи позитивні історичні зміни в Європі та будучи впевненими спільним прагненням до єдиної Європи - континенту миру, безпеки та співробітництва, Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Оцінка потенціалу розвитку румунської частини єврорегіону “Нижній Дунай” (част.2)

Основні галузі і підприємства

Гірничодобувна промисловість:

- природний газ і нафта в повітах Бреїла і Галац видобувається автономними підприємствами, ряд з яких знаходяться на стадії реорганізації.

Металургійна промисловість:

Галацький металургійний комбінат SIDEX S. A. в 1998 році виробив 55.6% сталі, 55% сталепрокату і 90.4% листової сталі холодного прокату від загального обсягу, що випускається в цілому по країні. Продукція комбінату використовується як сировина на 60% румунських підприємствах і в 14 країнах, в т. ч.: Японії, Італії, Великобританії, Німеччині, Китаї. Комбінат є найбільшим підприємством Європи. Кількість працюючих - 30 000 чоловік. Read the rest of this entry »

, , , , ,

Кометарів немає


Взаємозв’язок техногенно-екологічної безпеки і економічно-соціального регіону

Інтегральний аналіз форм і механізмів побудови регіональної економічної політики у Європі [8] принципово відокремлює від усіх інших концепції, “орієнтовані на довкілля”, де “намагаються точніше визначити зміст регіонального розвитку, знайти баланс у спів­відношеннях з природою”, де “важелями є облік та формування регіональних кругообігів речо­вин, збільшення витрат на охорону довкілля, створення “екологічно чистих регіонів”. Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Кометарів немаєSetPageWidth