Posts Tagged ‘Румунія’

ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.3

Стаття 14

1. Договірні Сторони створюватимуть сприятливі умови для розвитку взаємовигідних двосторонніх торгово-економічних відносин та удосконалюватимуть їх механізм відповідно до норм та практики світової торгівлі. Вони нададуть одна одній режим найбільшого сприяння в економічних відносинах на умовах, передбачених двосторонньою угодою.

2. Кожна з Договірних Сторін, відповідно до внутрішнього законодавства та міжнародного права, створить на своїй території сприятливі умови для економічної діяльності фізичних та юридичних осіб іншої Договірної Сторони, включаючи взаємне заохочення та захист інвестицій.

Стаття 16

1. Договірні Сторони, з урахуванням їх можливостей, розвиватимуть співробітництво в галузі охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, ліквідації наслідків промислових аварій та стихійних лих. Вони співпрацюватимуть в галузі раціонального природокористування, збільшення екологічно чистих виробництв, здійснення ефективних природоохоронних та природовідновних заходів з метою підвищення екологічної безпеки обох країн.

Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

Кометарів немає


ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.2

Стаття 9

Договірні Сторони будуть розширювати співробітництво між собою, а також з іншими придунайськими та причорноморськими державами у всіх сферах, які становлять спільний інтерес.

Стаття 11

Договірні Сторони підтримуватимуть розширення прямих контактів між їхніми громадянами, а також між неурядовими організаціями та громадськими об’єднаннями обох країн.

Стаття 13

1. З метою захисту етнічної, культурної, мовної та релігійної ідентичності української меншини в Румунії та румунської меншини в Україні, Договірні Сторони будуть застосовувати міжнародні норми і стандарти, що визначають права осіб, які належать до національних меншин, а саме ті норми і стандарти, які містяться у Рамковій конвенції Ради Європи про захист національних меншин, а також в: документі Зустрічі Копенгагенської конференції щодо людського виміру Організації з безпеки та співробітництва в Європі від 29 червня 1990 року, Декларації Генеральної Асамблеї ООН щодо прав осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин (Резолюція 47/135) від 18 грудня 1992 року і Рекомендації 1201 (1993 року) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо додаткового Протоколу до Європейської Конвенції з прав людини стосовно прав національних меншин, при тому розумінні, що ця Рекомендація не стосується колективних прав і не зобов’язує Договірні Сторони надати відповідним особам право на спеціальний статус територіальної автономії, заснованої на етнічних критеріях.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Оцінка потенціалу розвитку румунської частини єврорегіону “Нижній Дунай”

Територія

До складу Румунської частини єврорегіону “Нижній Дунай” входять три повіти: Бреїла, Галац і Тульча. Зазначені повіти є адміністративно-територіальними одиницями із своєю адміністративною структурою.

На повітовому рівні місцеві влади представлені повітовими радами і місцевими муніципальними, міськими, сільськими радами, до складу яких входять депутати, що обираються на 4 роки.

Загальна площа румунської сторони єврорегіону “Нижній Дунай” складає 17 730 кв. км., що складає 7,5% від загальної площі країни. В північній частині румунські регіони межують з повітами Васлуй і Вранчеа, на заході - з повітом Бакеу, на півдні - з  повітами Іаломица і Констанца, в північно-східній частині з Україною і Республікою Молдова і на сході - з прибережною частиною Чорного Моря.

В історичному плані даний регіон включає території що належали раніше історичним провінціям Північної Молдови, Південної Мунтенії і Східної Добруджи.

З географічних територій відзначені Дельта Дунаю, прибережна зона Чорного Моря, рівнина Берегана і Плато Молдови. Read the rest of this entry »

, , , ,

Кометарів немаєSetPageWidth