Posts Tagged ‘структура’

Оцінка потенціалу розвитку румунської частини єврорегіону “Нижній Дунай” (Висновки)

Аналіз показників загального стану справ у повітах Румунії - членах єврорегіону “Нижній Дунай” - вказує на те, що вони відповідають середнім національним показникам. В той же час для румунської частини єврорегіону характерна велика відмінність між міськими і сільськими зонами. Основна економічна діяльність сконцентрована на “полюсі” Бреїла - Галац. Недостатньо розвинені зв’язки між Добруджею та іншою частиною країни, проблеми екологічного характеру є “слабкими” місцями румунської частини єврорегіону. Відзначені також і великі відмінності стосовно рівня використання трудових ресурсів у достатньо економічно розвинених повітах Бреїла і Галац і недостатньо розвиненою зоною повіту Тульча. Read the rest of this entry »

, , , ,

Кометарів немає


Зерновидна структура сучасної Європи

Якщо уявити контури кордонів Європи, то вони дуже схожі на структуру мікрошліфа металевого виробу, який неодноразово піддавався механічним та термічним впливам. У такому виробі окремі зерна та субзерна металу (європейські країни та їх адміністративно-територіальні одиниці) вже не раз зазнавали значних деформацій, укрупнень і подрібнень, перерізання кордонів м’яких структурних складових більш твердими включеннями і т. ін. Ці зерна “пам’ятають” попередні кордони між ними, хоча на поверхні шліфу тих колишніх кордонів не видно, і для їхнього віднайдення потрібні спеціальні методи аналізу.

Наведена аналогія є достатньо глибокою, оскільки грунтується безпосередньо на тер­модинамічних закономірностях, які є найбільш загальними у сьогоднішньому розумінні будови світу. Продовжуючи цю аналогію, слід зазначити, що зміни зовнішніх умов (температури, тиску, дифузійних процесів) у такому “багатопотерпілому металевому сплаві”, якому можна уподобити сьогоднішню Європу, об’єктивно стимулюють подальшу перебудову структури окремих зерен і кордонів між ними. Одним із механізмів забезпечення стабільності окремого зерна, яке знаходиться в досить нерівнозначних умовах, є відповідне удосконалення його внутрішньої субструктури (подібними до чого є зміни адміністративно-територіального устрою у Польщі та Молдові). Read the rest of this entry »

, , , ,

Кометарів немає


Організаційна структура

Максименко Сергій, Директор Київського центру, Керівник проекту “Розвиток громад і регіонів України”
smaksymenko@iews.org

Живий Віталій, Головний бухгалтер
vzhyvyi@iews.org

Крижанівська Оксана, Секретар
okryzhanivska@iews.org

Михальнюк Тарас, Науковий співробітник
tmykhalniuk@iews.org

Санжаровський Ігор, Експерт проекту “Розвиток громад і регіонів України”
isanzharovsky@iews.org

Солоненко Ірина, Керівник проекту Вплив розширення Європейського Союзу
на відносини України з центральноєвропейськими сусідами”
isolonenko@iews.org

Третяк Юрій, Керівник проекту “Мережа підтримки Асоціації агентств регіонального розвитку”
ytretyak@iews.org

Чубарай Тетяна, Помічник директора з адміністративних питань
tchubaray@iews.org

,

Кометарів немаєSetPageWidth