Posts Tagged ‘транскордонне’

ПРОТОКОЛ № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва част.2
Стаття 7

Жодні застереження до положень цього Протоколу не дозволяються.

Стаття 8
 1. Цей Протокол відкрито для підписання державами, які підписали Рамкову конвенцію і які можуть висловити свою згоду на обов”язковість для них цього Протоколу шляхом:

a)      підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття чи затвердження; або

b)      підписання з умовою ратифікації, прийняття чи затвердження з подальшою ратифікацією, прийняттям чи затвердженням.

 1. Держава-член Ради Європи не може підписати цей Протокол без застереження щодо ратифікації, прийняття чи затвердження або здати на зберігання ратифікаційну грамоту чи документ про прийняття або затвердження, якщо вона раніше або одночасно не здала на зберігання ратифікаційну грамоту або документ про прийняття чи затвердження Рамкової конвенції.
 2. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

Read the rest of this entry »

, , , ,

Кометарів немає


ПРОТОКОЛ № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва част.1

5 травня 1998 року, Страсбург

Преамбула

Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями.

 • враховуючи укладення 9 листопада 1995 року Додаткового протоколу до Рамкової конвенції, який стосується правових наслідків діяльності, що здійснюється в рамках транскордонного співробітництва, та правового статусу будь-яких органів співробітництва, створених згідно з угодами про транскордонне співробітництво,
 • враховуючи, що для ефективного виконання своїх завдань територіальні общини або власті поглиблюють співробітництво не тільки із сусідніми властями інших держав (транскордонне співробітництво), але й з іноземними властями, які не є сусідами, але з якими існують спільні інтереси (міжтериторіальне співробітництво), а також що таке співробітництво здійснюється не тільки в рамках транскордонного співробітництва між органами та асоціаціями територіальних общин або властей, але й на двосторонньому рівні.
 • враховуючи Віденську декларацію глав держав і урядів держав-членів (1993 рік), у якій визнається важлива роль Ради Європи у створенні терпимої та процвітаючої Європи через транскордонне співробітництво територіальних общин або властей, відзначаючи, що у галузі міжтериторіального співробітництва документа, порівняного до Рамкової конвенції, не існує, бажаючи забезпечити міжтериторіальне співробітництво міжнародною правовою базою, погодились про таке:

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Кометарів немає


ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями част.3
Стаття 8
 1. Кожна Договірна Сторона під час підписання цього Протоколу або здачі на зберігання ратифікаційної грамоти чи документа про прийняття або затвердження робить заяву про те, чи застосовуватиме вона положення статей 4 і 5, чи тільки однієї з цих статей.
 2. В подальшому така заява можу бути змінена у будь-який час.

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

Кометарів немає


ЄВРОПЕЙСЬКА РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ част3

Стаття 7

Кожна Договірна Сторона піклується про те, щоб зацікавлені територіальні общини або власті були інформовані про засоби діяльності, які їм надаються згідно з цією Конвенцією. Read the rest of this entry »

, , , ,

Кометарів немає


ЄВРОПЕЙСЬКА РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ част2

Стаття З

1. Для цілей цієї Конвенції Договірні Сторони, з урахуванням положень пункту 2 статті 2, заохочують будь-які ініціативи територіальних общин і властей, що грунтуються на розроблених у Раді Європи рамкових домовленостях між територіальними общинами та властями. Вони можуть, якщо визнають за доцільне, враховувати типові міждержавні двосторонні або багатосторонні угоди, розроблені у Раді Європи і спрямовані на сприяння співробітництву між територіальними общинами та властями.

Досягнуті домовленості та укладені угоди можуть грунтуватися на типових  і рамкових угодах, статутах та  договорах, які наводяться у Додатку до цієї Конвенції в пунктах 1.1-1.5 та 2.1-2.6 і в які можуть вноситися будь-які необхідні зміни залежно від конкретної ситуації в кожній Договірній Стороні. Ці типові і рамкові угоди, статути та договори призначаються для керівництва і не мають сили договору. Read the rest of this entry »

, , , ,

Кометарів немає


ЄВРОПЕЙСЬКА РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ част1

про транскордонне співробітництво

між територіальними общинами або властями

Преамбула

Держави-члени Ради Європи, які підписали цю Конвенцію,

 • враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами та розвиток співробітництва між ними,
 • враховуючи, що, як зазначено в статті 1 Статуту Ради Європи, ця мета досягатиметься, зокрема, шляхом укладання угод в адміністративній галузі,
 • беручи до уваги, що Рада Європи прагне забезпечити участь територіальних общин або властей Європи в досягненні її мети,
 • враховуючи, що для досягнення цієї мети важливе значення може мати співробітництво між прикордонними територіальними общинами або властями в таких галузях, як регіональний, міський та сільський розвиток, охорона довкілля, поліпшення діяльності підприємств громадського користування і комунального обслуговування, а також взаємна допомога у надзвичайних ситуаціях,
 • враховуючи набутий досвід, який свідчить про те, що співробітництво між місцевими та регіональними властями в Європі дозволяє ім ефективно виконувати свої завдання і сприяє, зокрема, благоустрою та розвитку прикордонних регіонів,
 • сповнені рішучості якнайширше розвивати таке співробітництво і таким чином сприяти економічному та соціальному прогресу прикордонних регіонів і зміцненню солідарності, яка об’єднує народи Європи,

Read the rest of this entry »

, , ,

Кометарів немає


Єврорегіон “Верхній Прут” у контектсті транскордонного співробітництва

Об’єднання Європи спричиняє актуалізацію проблем інтеграції і співробітництва для тих країн, котрі тільки включаються у роботу загальноєвропейських структур. На етапі пошуку Україною, Молдовою і Румунією гідного місця в системі загальноєвропейського господарювання особливої ролі набуває транскордонне співробітництво, покликане сприяти не лише налагодженню більш тісних відносин між сусідами, поновленню втрачених позицій на ринках сусідніх держав, а й підняттю зовнішніх економічних взаємин на новий рівень. Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

Кометарів немаєSetPageWidth