Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.3

Стаття 7

Сторони домовилися забезпечувати сприятливі умови для роботи всіх видів транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів між прикордонними областями та адміністративно-територіальними одиницями.

Умови та порядок організації перевезень визначаються окремими угодами Сторін по видах транспорту.

Стаття 8

Сторони сприятимуть розвитку в прикордонних областях та адміністративно-територіальних одиницях повноправного і взаємовигідного співробітництва у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, широкому інформаційному обміну, вживатимуть дійових заходів по створенню необхідних умов, що забезпечують розвиток співробітництва в гуманітарній галузі.

Стаття 9

Сторони погодились встановити через місцеві органи виконавчої влади узгоджену систему контролю стану та змін довкілля на основі міжнародних критеріїв, забезпечити обмін інформацією з екологічних питань, цивільної оборони прикордонних областей та адміністративно-територіальних одиниць, надавати одна одній допомогу в разі стихійного лиха, катастроф, надзвичайних ситуацій та в ліквідації їх наслідків.

Стаття 10

Спори щодо тлумачення та застосування цієї Угоди вирішуватиметься шляхом консультацій і переговорів.

Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть бути прийняті за взаємною згодою Сторін і оформлені Протоколом, який вважатиметься невід’ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 11

Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення Сторін про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Ця Угода складається строком на п’ять років. Її дія буде автоматично продовжуватись на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін, не повідомить у письмовому вигляді іншу Сторону, не пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення чергового терміну дії цієї Угоди, про свій намір її денонсувати.

Вчинено в м.Кишиневі  11 березня  1997 року у двох дійсних примірниках, кожний українською, молдовською і російською мовами, причому всі тексти є автентичні. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення українського чи молдавського тексту цієї Угоди, Сторони візьмуть за основу текст, викладений російською мовою.

, , , , , , , ,

Comments are closed.


SetPageWidth