С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.3

Глава 7. КЕРIВНI ОРГАНИ

Рада Єврорегіону

1.      Керівним органом Єврорегіону “Нижній Дунай” є Рада Єврорегіону.

2.      До складу Ради Єврорегіону входять по три представники від регіональних властей кожної із Сторін, а саме: від Української, від Молдовської і Румунської.

3.      Засідання Ради проводиться в разі необхідності, але не менше двох разів на рік у країні, представник якої є Головою. В роботі засідань можуть брати участь у якості запрошених і представники Урядів, неурядових національних або міжнародних організацій, експерти з різноманітних областей. По ініціативі Голови Ради або однієї із Сторін можуть бути скликані позачергові засідання. Всі витрати, пов’язані з проведенням зустрічі, несуть організатори.

Читати повнісю »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.2

Глава 4. МЕТА I ЗАВДАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ЄВРОРЕГIОНУ

Для досягнення мети співробітництва Сторони мають намір співпрацювати в таких напрямках:

1.      Організація та координація заходів по просуванню співробітництва в сферах економіки, науки, екології, культури, освіти і спорту між своїми членами.

2.      Розробка спільних програм прикордонного співробітництва в сферах діяльності, встановлених загальними угодами.

3.      Просування і сприяння прямим контактам між економічними агентами, інститутами, неурядовими організаціями та експертами, які діють у різноманітних областях.

4.      Посередництво та сприяння співробітництву своїх членів з міжнародними організаціями, інститутами і агентствами.

Читати повнісю »

, , , , , , ,

Кометарів немає


С Т А Т У Т Єврорегіону “Нижній Дунай” част.1

Глава 1.

1.      Єврорегіон “Нижній Дунай”, згідно з визначенням  “Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”, є формою прикордонного співробітництва  між територіальними громадами або місцевими органами влади України, Республіки Молдови і Румунії (далі Сторони) розташованими  у прикордонній зоні, в якій Сторони беруть участь у загальних заходах, що проводяться у  відповідності до національних законодавств і норм міжнародного права.

2.      Єврорегіон “Нижній Дунай” створюється не для підміни місцевих адміністрацій або для створення нової адміністрації, не діє проти інтересів національної держави.

3.      Єврорегіон “Нижній  Дунай” включає прикордонні регіони України, Республіки  Молдова та Румунії з метою просування прикордонного співробітництва між прикордонними регіонами відповідно до положень Договору про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією, Протоколу про тристороннє співробітництво між Урядами України, Республіки Молдова та Румунії, підписаного в м. Ізмаїлі 3-4 липня 1997 р., і “Європейської Рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”, прийнятої в м. Мадриді 21 травня 1980 р.

4.      Юридична форма організації і розвитку діяльності Єврорегіону “Нижній Дунай” забезпечується цим Статутом, прийнятим Сторонами з урахуванням інтересів усіх учасників.

5.      Єврорегіон не створюється і не діє як особлива юридична особа. Кожна із Сторін має статус юридичної особи, будучи правовим суб’єктом в юридичних відношеннях.

Читати повнісю »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


УГОДА про формування Єврорегіону “Нижній Дунай” част.2

1.      2. Затвердити Статут Єврорегіону “Нижній Дунай”, який забезпечує юридичну основу організації та розвитку діяльності.

2.      3. Сформувати Раду Єврорегіону, як керівний орган Єврорегіону “Нижній Дунай”, у складі:

 • Голова Одеської обласної державної адміністрації,
 • Заступник голови Одеської обласної ради,
 • Голова Ренійської районної державної адміністрації,
 • Голова виконавчого комітету району Вулканешти,
 • Голова виконавчого комітету району Кагул,
 • Голова виконавчого комітету району Кантемир,
 • Голова Ради повіту Бреїла,
 • Голова Ради повіту Галац,
 • Голова Ради повіту Тульча.

Читати повнісю »

, , , , , , ,

Кометарів немає


УГОДА про формування Єврорегіону “Нижній Дунай” част.1

Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада, які є представниками української Сторони,

Виконавчий комітет району Вулканешти, Виконавчий комітет району Кагул, Виконавчий комітет району Кантемир, які є представниками молдовської Сторони,

Рада повіту Бреїла, Рада повіту Галац, Рада повіту Тульча, які є представниками румунської Сторони,

Читати повнісю »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Загальна інформація про Єврорегіон “Нижній Дунай”

Угоду про створення Єврорегіону “Нижній Дунай” було підписано 14 серпня 1998 р. в м. Галац (Румунія).

До його складу увійшли:

 • з української сторони - Одеська область;
 • з молдовської сторони - райони Кагул, Кантемір і Вулканешти;
 • з румунської строни - повіти Бреїла, Галац і Тульча.

Головою Єврорегіону “Нижній Дунай” терміном на 2 роки обрано Голову Ради повіту Галац пана Резвана Ангелуцу.

Читати повнісю »

, , , , , , ,

Кометарів немає


ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.3

Стаття 14

1. Договірні Сторони створюватимуть сприятливі умови для розвитку взаємовигідних двосторонніх торгово-економічних відносин та удосконалюватимуть їх механізм відповідно до норм та практики світової торгівлі. Вони нададуть одна одній режим найбільшого сприяння в економічних відносинах на умовах, передбачених двосторонньою угодою.

2. Кожна з Договірних Сторін, відповідно до внутрішнього законодавства та міжнародного права, створить на своїй території сприятливі умови для економічної діяльності фізичних та юридичних осіб іншої Договірної Сторони, включаючи взаємне заохочення та захист інвестицій.

Стаття 16

1. Договірні Сторони, з урахуванням їх можливостей, розвиватимуть співробітництво в галузі охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, ліквідації наслідків промислових аварій та стихійних лих. Вони співпрацюватимуть в галузі раціонального природокористування, збільшення екологічно чистих виробництв, здійснення ефективних природоохоронних та природовідновних заходів з метою підвищення екологічної безпеки обох країн.

Читати повнісю »

, , , , , , ,

Кометарів немає


ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.2

Стаття 9

Договірні Сторони будуть розширювати співробітництво між собою, а також з іншими придунайськими та причорноморськими державами у всіх сферах, які становлять спільний інтерес.

Стаття 11

Una compra correcta de un calentador dependerá en gran medida de un mano de obra capacitada y autorizada, esto asegurará una mayor durabilidad y funcionamiento óptimo de tus equipos. Disponemos de los mejores calentadores baratos Vaillant Adquirir calentadores Vaillant elige el calentador Vaillant que se adapte a tus necesidades. Nuestras tarifas son los más bajas del mercado, con una calidad 5 estrellas.

Стаття 13

1. З метою захисту етнічної, культурної, мовної та релігійної ідентичності української меншини в Румунії та румунської меншини в Україні, Договірні Сторони будуть застосовувати міжнародні норми і стандарти, що визначають права осіб, які належать до національних меншин, а саме ті норми і стандарти, які містяться у Рамковій конвенції Ради Європи про захист національних меншин, а також в: документі Зустрічі Копенгагенської конференції щодо людського виміру Організації з безпеки та співробітництва в Європі від 29 червня 1990 року, Декларації Генеральної Асамблеї ООН щодо прав осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин (Резолюція 47/135) від 18 грудня 1992 року і Рекомендації 1201 (1993 року) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо додаткового Протоколу до Європейської Конвенції з прав людини стосовно прав національних меншин, при тому розумінні, що ця Рекомендація не стосується колективних прав і не зобов’язує Договірні Сторони надати відповідним особам право на спеціальний статус територіальної автономії, заснованої на етнічних критеріях.

Читати повнісю »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


ДОГОВIР про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (витяг) част.1

Україна та Румунія, далі “Договірні Сторони”,

 • будучи впевненими в тому, що добросусідство, взаємна повага та співробітництво між двома державами відповідають фундаментальним інтересам їх народів,
 • усвідомлюючи спільний стратегічний інтерес у зміцненні незалежності, суверенітету, територіальної цілісності і стабільності кожної з них,
 • вітаючи позитивні історичні зміни в Європі та будучи впевненими спільним прагненням до єдиної Європи - континенту миру, безпеки та співробітництва, Читати повнісю »

, , , , , , , ,

Кометарів немає


Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областями України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова част.3

Стаття 7

Сторони домовилися забезпечувати сприятливі умови для роботи всіх видів транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів між прикордонними областями та адміністративно-територіальними одиницями.

Умови та порядок організації перевезень визначаються окремими угодами Сторін по видах транспорту.

Читати повнісю »

, , , , , , , ,

Кометарів немаєSetPageWidth